01.02.2021

Barometr transportowy TIMOCOM: boom na przewozy towarowe w ostatnim kwartale roku

Rekordowe dane w grudniu 2020 roku mimo pandemii

Wzrost liczby ofert frachtów w ostatnim kwartale 2020 r.

Erkrath, 19.01.2021. Czwarty kwartał kończy ten burzliwy rok na plusie! Barometr transportowy TIMOCOM, który jest obliczany na podstawie danych o frachtach z 44 krajów europejskich, wskazuje wzrost udziału ładunków o 9% w stosunku do poprzedzającego kwartału 2020 roku. Mimo że w porównaniu z wyjątkowo mocnym wrześniem (+70%) w październiku (-4%) i w listopadzie (-28%) było mniej ofert, to w grudniu ich liczba znacznie wzrosła. W stosunku do listopada była wyższa o 18%. Wzrost ten jest szczególnie zauważalny, ponieważ grudzień przewyższył listopad 2020 o prawie 1,5 miliona frachtów. To wysoka wartość, zwłaszcza że ostatni miesiąc roku z reguły jest mniej dynamiczny.

W październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. odnotowano łącznie o 53% więcej wprowadzonych ofert frachtów niż rok wcześniej. Z kolei na rynku krajowym w Polsce barometr transportowy TIMOCOM wskazał w ostatnim kwartale 2020 r. aż o 56% więcej ofert frachtów niż w tym samym okresie roku 2019.

Pomimo pandemii wyniki z poprzedniego roku przekroczone

Z zestawienia danych kwartalnych z rokiem ubiegłym wynika, że w ostatnim kwartale 2020 r. odnotowano o 53% więcej ofert frachtów niż w 2019. Podobnie jak we wrześniu 2020 r., tak i w październiku ponownie przekroczono granicę 10 milionów ładunków. Październik, listopad i grudzień wykazują również najsilniejsze zmiany w ujęciu rocznym w całym roku 2020. Szczegółowe porównanie kwartalne roku ubiegłego do roku 2019 przedstawia się następująco: październik +43%, listopad +47% i grudzień +76% więcej ofert frachtowych niż w tym samym kwartale w 2019 roku.

 

Efekty ożywienia mimo dużej zmienności

Ogólny obraz barometru transportowego TIMOCOM w ubiegłym roku wskazuje na dużą zmienność połączoną z częściowo znacznym ożywieniem gospodarczym. Decydującym czynnikiem są tutaj różne fazy lockdownu w Europie. Na przykład: oferty frachtów na przewozy z Niemiec do Francji spadły w kwietniu o 84%, a w maju o kolejne 67% w porównaniu do roku 2019. Po złagodzeniu obostrzeń w połowie maja, popyt w czerwcu gwałtownie wzrósł (o 16% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku). Pomimo ogromnych wahań spowodowanych pandemią, liczba ładunków wzrosła ogółem o 8% w 2020 r. w stosunku do 2019.

 

Grudzień bogaty we frachty

Trend w Niemczech jest podobny do danych z całej Europy. W tamtejszym ruchu krajowym odnotowano aż 9% wzrost wprowadzeń frachtów w okresie od października do grudnia 2020 r. w zestawieniu z poprzednim kwartałem oraz 62% wzrost w stosunku do tych samych miesięcy 2019 r. W ujęciu miesięcznym zmiany wyglądają następująco: październik -8%, listopad -38%, grudzień +38% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do czwartego kwartału 2019 roku obraz dla krajowych niemieckich przewozów przedstawia się optymistycznie: październik +53%, listopad +47%, a grudzień aż +89%. Warto podkreślić, że grudzień, który zazwyczaj jest słaby, w rzeczywistości przewyższył najsilniejszy miesiąc poprzedniego roku (wrzesień 2019 r.) pod względem wprowadzeń frachtów o 1%.

 

Polska: o wiele więcej frachtów na kluczowych relacjach

Ożywienie w transporcie widać również na rynku krajowym. Barometr transportowy TIMOCOM wskazał w ostatnim kwartale 2020 r. aż o 56% więcej ofert frachtów niż w tym samym okresie roku 2019.

Pozytywne informacje płyną także z relacji transportowej z Niemcami – naszym największym partnerem handlowym. Liczba ofert frachtów z Polski do Niemiec wzrosła od października do końca grudnia 2020 o 71% w stosunku do tych samych miesięcy 2019 r, a z Niemiec do Polski o 26%.

Interesująco kształtuje się transport pomiędzy Polską a Wielka Brytanią. Wielu producentów i odbiorców towarów chciało zdążyć nie tylko przed brexitem, ale i przed możliwym lockdownem Zjednoczonego Królestwa ze względu na nowy szczep koronawirusa. Te nastroje na rynku dobrze odzwierciedla liczba ofert ładunków odnotowana przez TIMOCOM. Łącznie w ostatnich trzech miesiącach br. wystawiono o 140% więcej frachtów z Polski do Wielkiej Brytanii niż rok wcześniej. W imporcie z Wysp ta liczba również była wyższa, tym razem o 30% w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego.

 

Relacje zagraniczne z największymi wzrostami

Pandemia miała również znaczący wpływ na relacje we wszystkich krajach Barometru transportowego TIMOCOM. Zgodnie z ogólnym trendem grudzień zakończył rok jako bardzo mocny miesiąc. Szczególnie uderzający był tu na przykład import z Austrii do Niemiec, który w ostatnim kwartale 2020 roku wzrósł średnio o około 175% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 roku (październik 114%, listopad 235%, grudzień 175%). Barometr transportowy odnotował również silny wzrost ładunków na relacji z Włoch do Niemiec (październik 58%, listopad 128%, grudzień 139%). Wynika to zapewne z drastycznych wydarzeń, jakie miały miejsce we Włoszech w trakcie pierwszej fali koronawirusa. W drugiej połowie roku handel między Włochami a Niemcami wrócił jednak na właściwe tory. To, co utracono w drugim kwartale, zostało odrobione wraz z upływem roku.

 

Tendencje ożywienia mniej wyraźne w Rumunii

Tendencje ożywienia w ostatnim kwartale 2020 r. w niektórych krajach były mniej wyraźne, czego przykładem jest Rumunia. Widać to na podstawie danych dotyczących eksportu z Polski. Tutaj grudzień rozwijał się negatywnie w stosunku do europejskiego trendu (październik -35%, listopad -15%, grudzień -32%). Podobna sytuacja dotyczy transportu z Niemiec do Rumunii. Chociaż ilość ofert frachtów na tej relacji wzrosła w grudniu 2020 roku, nie było to w stanie odwrócić ogólnie negatywnej tendencji. W październiku odnotowano spadek liczby ofert w porównaniu do tych samych miesięcy poprzedniego roku o 40%, w listopadzie o 42%, w grudniu o 10%. 

Od 2009 roku firma FreightTech TIMOCOM wykorzystuje barometr transportowy do analizy rozwoju podaży i popytu na usługi transportowe w 44 krajach Europy na giełdzie transportowej zintegrowanej z Systemem Smart Logistics. Ponad 135.000 użytkowników generuje każdego dnia do 750.000 międzynarodowych ofert frachtów i powierzchni ładunkowych. System w inteligentny, bezpieczny i prosty sposób pomaga ponad 45.000 klientów firmy TIMOCOM osiągnąć cele logistyczne.

 

Pobierz informację prasową
Do góry