01.03.2023

Raport Barometru transportowego TIMOCOM – IV kwartał 2022

Spadek popytu na usługi transportowe

Oferty frachtów w Europie rok do roku q4 2022

Barometr Transportowy TIMOCOM w czwartym kwartale 2022 roku pokazał silny spadek ofert frachtów i tym samym tendencję zmniejszenia popytu na powierzchnie ładunkowe. Pierwsza połowa roku charakteryzowała się ogromnymi nadwyżkami frachtów, w drugiej trend się odwrócił. W IV kwartale w całej Europie ilość ofert ładunków na Giełdzie Transportowej TIMOCOM spadła w stosunku do Q3 o 36%.  Czwarty kwartał stanowi punkt zwrotny na europejskim rynku transportowym. Dobrze odzwierciedla to sytuacja w Niemczech. Tutaj było to 39% mniej ofert frachtów niż w poprzednim kwartale. O ile w Republice Federalnej Niemiec stagnacja w ofertach przewozowych nastąpiła już w czerwcu, o tyle w całej Europie stało się to widoczne średnio dopiero we wrześniu. 

Popyt w pierwszym kwartale 2023 roku będzie na razie nadal malał, co doprowadzi do spadku cen transportu. W perspektywie długoterminowej ceny drogowego transportu towarów ustabilizują się jednak na wyższym poziomie niż w 2021 r. ze względu na koszty myta, opłaty paliwowe i zwiększone koszty personalne.

Moce transportowe zabezpieczone z wyprzedzeniem

Najsilniejszy spadek można było zauważyć w grudniu. W Niemczech w porównaniu z ubiegłym rokiem ilość dostępnych ofert spadła o 55%. W Europie było to 48% mniej ofert frachtów w stosunku do grudnia 2021 roku. Łącznie w całej Europie w 2022 roku odnotowano o 12% więcej ofert frachtów w TIMOCOM Marketplace niż w 2021 roku. Na terenie Niemiec w 2022 roku przewieziono tylko o 2,5% więcej ładunków niż w roku poprzednim.

This is an embedded image

Porównanie najistotniejszych zmian w liczbie ofert frachtów w 4. kwartale 2022. © TIMOCOM


Różne tempo spadku podaży ładunków

Sezonowy pik i późniejsze załamanie liczby ofert frachtów nie jest niczym niespotykanym. Jaka jest jednak przyczyna tych różnych prędkości zmian na koniec roku? 
"Tegoroczny rozwój w drogowym transporcie towarów jest ukształtowany przez brak kierowców i możliwości przewozowych oraz wąskie gardła w dostawach. Do tego gwałtowny wzrost inflacji i zagrożenie recesją. U wielu zleceniodawców doprowadziło to do zmiany toku myślenia. Wiele firm już wcześniej zadbało o moce transportowe i zabezpieczyło je z wyprzedzeniem na potrzeby sezonowego biznesu. Ta strategia odebrała tempo przedświątecznym przewozom w naszym Marketplace, które spadły poniżej poziomu z ubiegłego roku. Ponadto w tym roku święta wypadły w weekend, co stworzyło większą dostępność możliwości przewozowych w ciągu poprzedzającego je tygodnia i doprowadziło do niższego popytu na przełomie roku. W listopadzie duża część planowanych transportów była już przydzielona. W związku z tym nie trzeba było szukać dla nich krótkoterminowych ofert" - tłumaczy Gunnar Gburek. - "Ponadto coraz częściej obserwuje się rosnącą tendencję do zawierania długoterminowych umów z dostawcami usług. Popyt w pierwszym kwartale 2023 roku będzie na razie nadal malał, co doprowadzi do spadku cen transportu. W perspektywie długoterminowej ceny drogowego transportu towarów ustabilizują się jednak na wyższym poziomie niż w 2021 r. ze względu na koszty myta, opłaty paliwowe i zwiększone koszty personalne." 

Mniej transportów na relacji pomiędzy Francją a Niemcami

Największe spadki w czwartym kwartale miały miejsce w przypadku transportów z Belgii (BE) do Niemiec (DE) oraz z Francji (FR) do Niemiec (DE) i odwrotnie. Ostatnie to dwa kraje są dla siebie nawzajem jednymi z najważniejszych partnerów handlowych w Europie. Handel zagraniczny między Niemcami a Francją do października był przy tym stabilny, mimo kryzysu energetycznego i inflacji. Jednak w listopadzie popyt z zagranicy znacznie spadł. Zgodnie ze statystykami Federalnego Urzędu Statystycznego  kraje UE zamówiły 10,3%, a kraje trzecie 6,8% mniej towarów w Republice Federalnej Niemiec. Popyt w kraju zmalał o 1,1%. 

W przeciwieństwie do tego w czwartym kwartale wzrósł udział frachtów z Hiszpanii (ES) do Francji w stosunku do ubiegłego roku. W ten sposób w październiku odnotowano 15% a w listopadzie 22% więcej ofert frachtów w TIMOCOM Marketplace. W grudniu 2022 roku udział frachtów osiągnął na tej relacji ten sam poziom jak w 2021 roku.


Podaż ładunków w Polsce na stabilnym poziomie

Sytuacja w polskim transporcie krajowym przeciwstawia się nieco negatywnemu trendowi w całej Europie. W czwartym kwartale w Polsce było łącznie 6% więcej ofert ładunków niż w roku ubiegłym. Ogólna liczba ofert frachtów zmalała w czwartym kwartale łącznie tylko o 7% w stosunku do poprzedniego kwartału - w porównaniu ze zmianami w innych krajach europejskich pozostała więc na wysokim poziomie.


Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o podaży ładunków z Polski i do Polski?

Wypełnij formularz i pobierz za darmo pełną wersję raportu Barometru Transportowego TIMOCOM!


Wolne pojazdy: w całym TIMOCOM niewielki wzrost ofert w porównaniu z 2021

W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku odnotowano o 8% więcej ofert wolnych pojazdów niż w 4. kwartale 2021 roku. Liczba ofert wolnych pojazdów, które zostały wystawione na Giełdzie Transportowej firmy TIMOCOM, nieznacznie zmalała w ciągu roku 2022 ze względu na zmiany sezonowe.

- "Pomimo spadku liczby ofert frachtów, ilość oferowanej przestrzeni ładunkowej prawie się nie zmieniła w porównaniu z poprzednim rokiem" - analizuje Gunnar Gburek. – „Po 16-procentowym wzroście w pierwszym kwartale liczba wystawionych ofert wolnych pojazdów w drugim kwartale spadła o 8%. W trzecim kwartale było o 2% pojazdów więcej, w czwartym kwartale dostępna przestrzeń ładunkowa pozostała średnio na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Tylko w grudniu zmalała liczba dostępnych pojazdów na Giełdzie Transportowej.”


This is an embedded image

Stosunek liczby ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych. © TIMOCOM


Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o podaży przestrzeni ładunkowej z Polski i do Polski?

Wypełnij formularz i pobierz za darmo pełną wersję raportu Barometru Transportowego TIMOCOM!

Stosunek liczby ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych znów waha się sezonowo

Stosunek liczby ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych plasował się w 2022 roku znacząco powyżej poziomu z wyjątkowego 2020 roku, jednak pod koniec br. zmalał - ze względu na recesję - poniżej wartości z końca 2020.  Pierwsze dni nowego roku potwierdziły trend z grudnia 2022 roku.

- "Interesujące, co wydarzy się w kolejnym wysokim sezonie. Wzorem poprzednich lat przed Wielkanocą znów spodziewamy się wzrostu podaży ładunków. Przypuszczalnie stosunek liczby ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych nadal będzie kształtował się sezonowo, tak jak miało to miejsce w czasach przed pandemią koronawirusa" - prognozuje Gunnar Gburek.

Według Instytutu Ifo oczekiwania eksportowe Niemiec wzrosły z 0,9 pkt w listopadzie do 1,6 pkt w grudniu. Dalszy wzrost zależy od kondycji światowej gospodarki. Jednak, jak podał w grudniu Handelsblatt, eksperci ze Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych spodziewają się dalszego spadku eksportu w 2023 roku. Nie tylko Niemcy od końca 2022 roku kupują mniej z zagranicy. W rezultacie wolumen frachtów w ruchu krajowym może wzrosnąć relatywnie bardziej w 2023 roku i jeszcze bardziej uwidocznić niedobór kierowców w tym kraju.

Pobierz informację prasową
Do góry