05.11.2020

Barometr transportowy TIMOCOM: granica 10 milionów przekroczona

Trzeci kwartał 2020 przyniósł ożywienie - wzrost zapotrzebowania na transport jest odczuwalny w całej Europie.

Oferty frachtów w Europie

Erkrath, 20.10.2020

Drogowy transport towarów w Europie od lipca do września tego roku znacznie wzrósł. Liczba ofert odnotowana przez barometr transportowy TIMOCOM w trzecim kwartale 2020 roku rekompensuje bardzo słaby ze względu na pandemię koronawirusa drugi kwartał tego roku. Co więcej, w każdym miesiącu liczby te przekraczają nawet wartości z roku 2019. 

W trzecim kwartale 2020 r. odnotowano wyraźne tendencje wzrostowe w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów. Pierwszy raz od początku kryzysu związanego z koronawirusem w ciągu jednego miesiąca liczba frachtów przekroczyła 10 milionów.

Obliczona na podstawie danych dotyczących wprowadzeń frachtów ze wszystkich 44 europejskich krajów objętych barometrem liczba ofert transportowych była o 111 procent wyższa niż w poprzednim kwartale (3. kwartał w porównaniu z 2. kwartałem 2020 r.). W porównaniu do tego samego kwartału 2019 r. nastąpił 17-procentowy wzrost liczby ofert frachtów (3. kwartał w porównaniu z 2. kwartałem 2020 r.). Najmocniejszym miesiącem był wrzesień. Pierwszy raz od początku kryzysu związanego z koronawirusem w ciągu jednego miesiąca liczba frachtów przekroczyła 10 milionów. To o 26 procent więcej niż wyniósł najlepszy wynik w 2019 roku (również z września).

"Przyczyną tego jest z pewnością stosunkowo łagodniejsza sytuacja związana z zakażeniami w miesiącach letnich i zauważalne zaległości po zatrzymaniu gospodarki w wielu krajach europejskich" - informuje Gunnar Gburek, rzecznik prasowy firmy TIMOCOM. Na przykład Włochy, które ucierpiały szczególnie mocno, na początku czerwca zakończyły swój rygorystyczny lockdown, a także Hiszpania, która zniosła szczególne obostrzenia pod koniec czerwca. Po wiosennym zatrzymaniu produkcja ogólnokrajowa w Europie została w większości wznowiona.

Milion frachtów więcej w ruchu krajowym w Niemczech

Silne zapotrzebowanie na transport jest również widoczne w ruchu krajowym na terenie Niemiec. Tamtejszy sektor logistyczny odnotował silne ożywienie: w trzecim kwartale 2020 roku wprowadzono ponad milion ofert frachtów więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. W porównaniu z drugim kwartałem 2020 wartość ta wzrosła wykładniczo. W rozbiciu na poszczególne miesiące, wygląda to następująco: lipiec 3 procent, sierpień 17 procent, wrzesień 73 procent. Również logistyka francuska nadrobiła zaległości w transporcie krajowym. Wartości w trzecim kwartale 2020 rosły o ponad 12 procent miesięcznie.

Przewozy międzynarodowe z tendencją wzrostową

Ogólna tendencja wzrostowa widoczna jest także w międzynarodowym transporcie towarów. Na przykład liczba ofert frachtów z Niemiec do Francji pomimo koronawirusa gwałtownie wzrosła w porównaniu zarówno do roku ubiegłego, jak i  do drugiego kwartału 2020 roku - aż do 72 procent. Ta sama sytuacja dotyczy transportu ładunków z Niemiec do Belgii. We wszystkich 3 miesiącach wzrost wyniósł co najmniej 30 procent. Ponadto: z Niemiec do Francji 72% lipiec, 35% sierpień, 34% wrzesień; z Niemiec do Belgii: lipiec 30 procent, sierpień 60 procent, wrzesień 65 procent.

Wzrost przewozów z Niemiec w tradycyjnie słabszych kierunkach

Umocnił się rynek transportowy w zwykle mniej aktywnych krajach. Jak duża była potrzeba frachtów po ogólnoeuropejskich ograniczeniach związanych z koronawirusem, pokazuje spojrzenie na te państwa, które generalnie w stosunku do 2019 roku odnotowały spadki. Pomimo negatywnych wartości porównawczych, w trzecim kwartale tego roku można zaobserwować w tych krajach wyraźną poprawę. Przykładowo: z Niemiec na Węgry w lipcu 2020 było o 44 procent mniej niż rok wcześniej, w sierpniu o 34 procent mniej, a we wrześniu różnica wynosiła już tylko 16 procent. Podobnie kształtowała się relacja Niemcy - Czechy: w lipcu 2020 spadek w stosunku do zeszłego roku wynosił 41 procent, w sierpniu 8 procent, we wrześniu 3 procent.

Polska: wzrosty w transporcie krajowym i zagranicznym

Krajowy transport w trzecim kwartale 2020 zanotował wzrosty zarówno w stosunku do 2019 roku (+38 procent), jak i do poprzedniego kwartału br. (+127,5 procent). Znacząco wzrosła także ogólna liczba ofert frachtów z Polski we wszystkich kierunkach: o 66 procent w stosunku do trzeciego kwartału 2019 i o 167 procent w porównaniu z drugim kwartałem 2020. Liczba frachtów z innych krajów do Polski była porównywalna z poprzednim rokiem (spadek o niespełna 0,5%), natomiast w stosunku do drugiego kwartału 2020 wzrosła o 100 procent.

Ciekawie kształtują się również relacje transportowe pomiędzy Polską a naszymi zachodnimi sąsiadami. Na relacji Polska-Niemcy w trzecim kwartale 2020 odnotowano wzrost o 134,5 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 91,5% w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r. Z kolei w przeciwnym kierunku (Niemcy-Polska) liczba frachtów w trzecim kwartale 2020 była porównywalna z ubiegłym rokiem (spadek o 0,31%), ale mimo w tego w zestawieniu z poprzednim kwartałem wynosiła ona o 210 procent więcej.

O firmie TIMOCOM

Od 2009 roku firma FreightTech TIMOCOM wykorzystuje barometr transportowy do analizy rozwoju podaży i popytu na usługi transportowe w 44 krajach Europy na giełdzie transportowej zintegrowanej z Systemem Smart Logistics. Ponad 135.000 użytkowników generuje każdego dnia do 750.000 międzynarodowych ofert frachtów i powierzchni ładunkowych. System w inteligentny, bezpieczny i prosty sposób pomaga ponad 45.000 klientów firmy TIMOCOM osiągnąć cele logistyczne.

Pobierz informację prasową
Do góry