26.07.2022

Raport Barometru transportowego TIMOCOM – II kwartał 2022

Brak równowagi na europejskim rynku TSL

Barometr transportowy TIMOCOM: zmiana stosunku ofert frachtów do pojazdów

Drugi kwartał 2022:

  • Wzrost popytu na przestrzeń ładunkową w całej Europie przy jednoczesnym spadku dostępności wolnych pojazdów
  • Mniej małych transportów międzynarodowych z Polski po wprowadzeniu kolejnych przepisów Pakietu Mobilności
  • Większa liczba ofert ładunków w eksporcie i imporcie
  • Rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową w Polsce

"Pomimo wyższych kosztów wzrosło znaczenie pozyskiwania krótkoterminowych powierzchni ładunkowych na rynku spot. Dostępność możliwości transportowych jest obecnie ważniejsza niż tania oferta." - Gunnar Gburek, Head of Business Affairs w TIMOCOM

Erkrath, 26.07.2022 – gospodarka w Europie cierpi z powodu rosnących cen energii i materiałów oraz kosztów personalnych. Nie pozostaje to bez wpływu na drogowy transport towarów: usługodawcy transportowi redukują i tak już ograniczoną podaż powierzchni ładunkowej. To pogłębia dysproporcję pomiędzy liczbą ofert ładunków i pojazdów.

EUROPA: wąskie gardła w dostawach napędzają spiralę cenową

Mimo utrzymującego się niedoboru surowców i części zamiennych w branży produkcyjnej, zapotrzebowanie na drogowy transport towarów pozostaje wysokie. Podczas gdy popyt rośnie, brak kierowców i wąskie gardła w dostawach rozkręcają spiralę cenową. Stosunek liczby ofert frachtów do wolnych powierzchni ładunkowych w Europie jest w ogromnej nierównowadze, co było wyraźnie widoczne w ciągu drugiego kwartału 2022. W czerwcu stosunek frachtów do pojazdów w Europie wyniósł średnio 85:15.

Barometr transportowy TIMOCOM: oferty ładunków i pojazdów w Niemczech

Mniejsza podaż pojazdów

Z powodu wzrostu cen surowców i energii, a także braku kierowców, wiele firm transportowych zredukowało swoje zdolności przewozowe. Łączna liczba ofert pojazdów ciężarowych na Giełdzie transportowej firmy TIMOCOM spadła w kwietniu o 19%. Łącznie w całym drugim kwartale było o 7% mniej dostępnych pojazdów niż w pierwszym. Także w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku ilość ofert transportu spadła o 10%.

"Mamy obecnie do czynienia z rynkiem zleceniobiorcy" - tak obecną sytuację opisuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs w TIMOCOM. "Pomimo wyższych kosztów wzrosło znaczenie pozyskiwania krótkoterminowych powierzchni ładunkowych na rynku spot. Wszyscy mówią o cenach, ale tu widać, że dostępność możliwości transportowych jest aktualnie ważniejsza niż tania oferta."

Pewną ulgę może przynieść rynkowi rozwiązanie zaproponowane pod koniec czerwca przez Komisję Europejską. Ma ono na celu ułatwienie dostępu do europejskiego rynku pracy ukraińskim kierowcom zawodowym. W ten sposób uchodźcy z Ukrainy mają mieć prawo do prowadzenia pojazdów w UE na podstawie ukraińskiego prawa jazdy przez okres obowiązywania statusu ochronnego, bez konieczności ponownego wydawania dokumentu. Ponadto kwalifikacje zawodowe tych kierowców mają być uznawane w całej Europie.

NIEMCY: rośnie zapotrzebowanie na przewoźników

W Niemczech stosunek ofert ładunków do pojazdów wyniósł średnio nawet 89:11. Miesiącami z najwyższym popytem na przestrzeń ładunkową, a tym samym największą liczbą ofert frachtów na Giełdzie transportowej firmy TIMOCOM, były kwiecień i maj. Wprowadzenia ofert ładunków w kwietniu wzrosły o 26% w stosunku do marca 2022. W czerwcu popyt spadł nieznacznie (o 8%) w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak i tak był o 14% wyższy niż przed rokiem. Na rynku niemieckim w drugim kwartale nastąpił wzrost transportów wewnątrzkrajowych o 63% w stosunku do pierwszego kwartału.

Zmiany w liczbie ofert frachtów w Niemczech (Q1 – Q2):
Zmiany w liczbie ofert frachtów styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
w porównaniu z ubiegłym rokiem

+62 %

+33 %

+12 %

+39 %

+20 %

+14 %

w porównaniu z ubiegłym miesiącem

 -19 %

-11 %

+65 %

+26 %

+2 %

-8 %

 

POLSKA: Pakiet Mobilności powodem spadku przewozów międzynarodowych?

W Polsce znów pojawiają się pierwsze oznaki wzrostu zdolności produkcyjnych: rośnie popyt na nowe pojazdy ciężarowe. Wg mediów branżowych nawet 70% polskich firm transportowych planuje zakup nowych ciężarówek - i to pomimo wysokich cen. Problemem jest natomiast dostępność nowych pojazdów: przewoźnicy muszą czekać na nowe auto od kilku miesięcy nawet do roku.

W związku z wejściem w życie Pakietu Mobilności wielu przewoźników, którzy jeszcze nie uzyskali lub nie złożyli wniosku o wydanie unijnej licencji transportowej dla pojazdów do 3,5 tony dmc, od 21 maja nie może wykonywać przewozów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Skutek? Ilość transportów transgranicznych busami do 3,5 t dmc z i do Polski spadła w czerwcu, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, o 38%. Z kolei liczba ofert frachtów w Polsce wzrosła w drugim kwartale łącznie o 4%. Powodem tego jest m.in. rozwój branży e-commerce, także dzięki przeniesieniu ukraińskich firm do Polski po wybuchu wojny.

To wyjaśnia także, dlaczego barometr transportowy dla polskiego transportu krajowego w czerwcu 2022 roku znów pokazał średni stosunek ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych na poziomie 70:30. "Na zakończenie braku równowagi na rynku transportowym będziemy musieli jeszcze trochę poczekać" - prognozuje Gunnar Gburek.

Raport Barometru transportowego TIMOCOM – II kwartał 2022

 

POLSKA: import i eksport na kluczowych relacjach

W Polsce, podobnie jak w całej Unii, popyt na powierzchnie ładunkowe znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie ofert ładunków. Jedynie relacje ES-PL i FR-PL wykazały nieznaczne (o 5 i 4%) spadki w stosunku do poprzedniego kwartału. W porównaniu rok do roku wszystkie kluczowe dla importu relacje notują kilkudziesięcioprocentowy wzrost.

Relacja

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022

W porównaniu z drugim kwartałem 2021

Niemcy - Polska 

+4%

+21%

Hiszpania - Polska

-5%

+47%

Francja - Polska

-4%

+57%

Niderlandy - Polska

+40%

+78%

Włochy - Polska

+98%

+36%

Wielka Brytania - Polska

+39%

+128%

Wzrost liczby ofert frachtów, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, widoczny jest także w eksporcie. Zwiększoną popularnością cieszy się relacja Polska – Hiszpania; ofert ładunków PL-ES było niemal dwukrotnie więcej niż w pierwszym kwartale 2022 i aż o 158% więcej niż przed rokiem. Po okołobrexitowych wahaniach widać także stabilny wzrost na relacji PL-GB: +93% w porównaniu z poprzednim kwartałem i +60% rok do roku (przy czym warto zaznaczyć, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy ta wartość pozostawała ujemna).

Relacja

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022

W porównaniu z drugim kwartałem 2021

Polska - Niemcy

+35%

+52%

Polska - Hiszpania

+96%

+158%

Polska - Francja

+30%

+61%

Polska - Niderlandy

+30%

+61%

Polska - Włochy

-5%

+105%

Polska – Wielka Brytania

+93%

+60%

 

POLSKA: wzrost popytu na powierzchnie magazynowe

Aktualna sytuacja w logistyce spowodowała wzrost popytu na powierzchnie magazynowe w Polsce. Takie potrzeby wywołał m.in. transport pszenicy z Ukrainy. Setki przewozów spowodowały chwilowy chaos na granicach obu krajów. W Systemie firmy TIMOCOM doprowadziło to do krótkiego piku na relacji Ukraina - Polska na przełomie maja i czerwca tego roku.

Dostępność wolnych powierzchni magazynowych w pierwszym kwartale 2022 roku spadła z 3,9% na 3,3%. Ten trend utrzymuje się w obecnym kwartale i powoduje wzrost cen najmu.

Pobierz informację prasową
Do góry