05.12.2016

Badanie: Platforma transportowa firmy TimoCom pomaga zmniejszyć emisję CO2

Redukcja emisji CO2 i wzrost obrotów dzięki platformie transportowej firmy TimoCom

(2)

Erkrath, 05.12.2016 – TimoCom, największa platforma transportowa w Europie, przy pomocy różnych aplikacji optymalizuje wykorzystanie pojazdów ciężarowych i tym samym ma cenny wkład w ochronę środowiska. To jak wpływa wprowadzenie oprogramowania logistycznego na emisję dwutlenku węgla i gospodarkę, zostało niedawno sprawdzone przez włoskie przedsiębiorstwo GreenRouter, z rzutującym na przyszłość rezultatem.

Wspólny mianownik dla ekologii i ekonomii
Badanie zlecone przez klienta TimoCom firmę Ernesto Rampinini srl, jednego z usługodawców transportowo logistycznych z Włoch, stawia pytanie o wykorzystanie zasobów naturalnych w stosunku do obłożenia wprowadzonych pojazdów ciężarowych w przeliczeniu na przejechane kilometry. Aby otrzymać prawidłowe wartości, pod uwagę wzięte zostały dwa różne przedziały czasowe: pierwszy to lata 1999 - 2003, w których przedsiębiorstwo jeszcze nie korzystało z aplikacji usługodawcy IT oraz okres od 2004 roku, po wprowadzeniu platformy transportowej TimoCom.

Włoski start - up firmy GreenRouter mierzy przy pomocy tych samych narzędzi emisję CO2 w łańcuchu dostaw poszczególnych firm logistycznych i je analizuje. Przeprowadzone przez firmę badanie udowadnia w poniższym przykładzie redukcję emisji CO2e (dwutlenku węgla i równoważnych gazów) na przejechany kilometr o 23% już w dwóch pierwszych latach korzystania z TimoCom, w porównaniu z czterema poprzednimi latami bez użytkowania największej w Europie platformy transportowej. A to przy jednocześnie 30% wzroście obłożenia, co nie tylko udowadnia efektywność produktów TimoCom lecz oznacza dla klientów wzrost opłacalności o 15% poprzez unikanie pustych przebiegów. Biorąc pod uwagę to, że TimoCom dostępny jest na zasadach ryczałtu i umożliwia jednocześnie dyspozycję różnych pojazdów z wielu stanowisk pracy, dochodzi się do wniosku, że przyjazne dla środowiska technologie same w sobie nie muszą być drogie i nie muszą skutkować pomniejszeniem zysków. Wręcz przeciwnie. 

„Green Logistics“ zaczyna się w biurze, nie na trasie
Oprócz klasycznej funkcji giełdy transportowej w celu uniknięcia obciążających środowisko i intensyfikujących koszty pustych przebiegów liczą się też inne aplikacje i narzędzia wchodzące w skład portfolio TimoCom, które już mogą być stosowane w celu ochrony środowiska.

Na uwagę zasługuje tu nowa funkcja "Dokumenty", znajdująca się wewnątrz indeksu firm. Jednorazowe pobranie najważniejszych dokumentów firmy, które są istotne dla realizacji transportu, z jednej strony oszczędza dysponentom cenny czas. Z drugiej strony digitalizacja dokumentów zmniejsza również zużycie papieru i oszczędza tym samym cenne zasoby naturalne.

W podobny sposób na platformie transportowej zintegrowany jest Messenger TimoCom, dzięki któremu użytkownik może nawiązać bezpośredni czat z potencjalnym partnerem biznesowym. Ponieważ istnieje możliwość prowadzenia równolegle wielu rozmów, wzrasta szansa, na zawarcie w krótkim czasie większej ilości zleceń transportowych, redukcję pustych przebiegów, wzrost obrotów, a w rezultacie redukcję zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w łańcuchu dostaw niezbędne jest, by przeanalizować i przemyśleć własne procesy pod kątem ochrony środowiska. Kto wychodzi na przeciw nowym, podnoszącym wydajność technologiom, otwiera drogę nie tylko do ery rewolucji przemysłowej 4.0, ale także do stworzenia własnej przewagi konkurencyjnej. Takie przedsiębiorstwa przy pomocy takich aplikacji, jak platforma transportowa firmy TimoCom, bezpośrednio wspierają "Green Logistics", jeden z najważniejszych aspektów cyfrowej epoki.

Pobierz informację prasową
Do góry