Czym jest ubezpieczenie mienia w transporcie?

Ubezpieczenie transportowe chroni Twoją firmę od szkód, kradzieży lub opóźnień w transporcie towarów. Zabezpiecza towary ponad ustawową górną granicę normalnej odpowiedzialności przewoźnika przewidzianą jego ubezpieczeniem OC i dlatego często stanowi dodatkowe zabezpieczenie finansowe.


Dlaczego warto ubezpieczyć ładunek?

Podczas transportu oraz za- i rozładunku towary są narażone na wiele ryzyk. Nawet w przypadku prawidłowego zapakowania, załadowania i transportu może dojść do uszkodzenia lub nawet kradzieży ładunku. Ubezpieczenie skutecznie zabezpiecza fracht i łańcuchy dostaw, zapewnia szybką i nieskomplikowaną likwidację szkód oraz zapobiega pogorszeniu relacji z klientem.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Jakie są korzyści ubezpieczenia przewożonych towarów za pośrednictwem SCHUNCK GROUP?

Szybkie zawarcie umowy

Dane dotyczące firmy oraz frachtu mogą być przekazywane automatycznie. Dzięki temu ubezpieczysz swój ładunek za pomocą kilku kliknięć.

Elastyczne modele ubezpieczenia

Możesz wykupić ubezpieczenie mienia w transporcie indywidualnie dla pojedynczego ładunku, oszczędzając w ten sposób koszty związane z umowami ramowymi.

Uczciwa wypłata odszkodowania

Zawsze otrzymasz odszkodowanie w wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia, nawet w razie ewentualnego niedoubezpieczenia. W przypadku szkody nie grożą Ci więc przykre niespodzianki.

Ubezpieczenie transportowe na konkurencyjnych warunkach

Dla klientów TIMOCOM Marketplace składka ubezpieczenia mienia w transporcie od wszystkich ryzyk, bez udziału własnego wynosi od 0,5‰ – 0,549‰ wartości towaru.

Bezpieczeństwo ładunku

Ciesz się ochroną w pełnym zakresie: od uszkodzenia towaru w wyniku działania siły wyższej po straty finansowe w wyniku niedotrzymania terminów dostaw.

Prosty model cenowy

Oszczędzasz sobie czasochłonnego wypełniania taryfy, rodzaju i klasy towaru oraz wybierasz od razu spośród czterech atrakcyjnych modeli premium.

Modele cenowe SCHUNCK GROUP: ubezpieczenia w transporcie specjalnie dla klientów TIMOCOM

Modele cenowe SCHUNCK dla klientów TIMOCOM

Jak ubezpieczyć ładunek w transporcie?

Będąc klientem TIMOCOM, możesz w kilku prostych krokach zarejestrować się w SCHUNCK GROUP i ubezpieczać swoje towary w transporcie na szczególnie korzystnych warunkach.

Tak to działa:

 1. Otwórz wystawioną ofertę frachtu i kliknij "Ubezpiecz ładunek".
 2. Zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę naszego partnera SCHUNCK w celu dokonania jednorazowej rejestracji. Dane dotyczące firmy oraz frachtu mogą być automatycznie przekazywane poprzez interfejs.
 3. Po dokonaniu rejestracji wybierz odpowiedni dla siebie model składki ubezpieczeniowej w zależności od wartości towaru.
 4. Gotowe! Teraz możesz pobrać polisę ubezpieczeniową i w razie potrzeby przesłać ją swojemu zleceniodawcy.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Najczęściej zadawane pytania odnośnie ubezpieczenia transportu towarów

Ubezpieczenie mienia w transporcie jest zalecane w każdym przypadku, w którym przekazujemy fracht innemu spedytorowi/przewoźnikowi, a wartość ładunku przewyższa granicę odpowiedzialności przewoźnika przewidzianą przepisami niem. kodeksu handlowego [HGB] i CMR, wynoszącą 8,33 lub 40 specjalnych praw ciągnienia (SDR) na kilogram brutto ładunku.

Przykładowo: Spedytor odpowiada do kwoty 8,33 SDR, czyli ok. 10 € na kilogram brutto ładunku: W przypadku 500 kg telefonów komórkowych o wartości 1.000.000 € suma ubezpieczenia wg CMR wynosi: 500 kg * 8,33SDR * 1,20 €/kg = 5000 €.

Różnicę w kwocie 995.000 € klient musiałby pokryć we własnym zakresie.

Krótko mówiąc: im lżejszy i droższy towar, tym większe ryzyko.

Ubezpieczenie mienia w transporcie chroni Twoją firmę od szkód, kradzieży lub opóźnień w transporcie towarów i zabezpiecza towary ponad ustawową górną granicę odpowiedzialności przewoźnika przewidzianą jego ubezpieczeniem OC. Maksymalna suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie jest zależna od wartości ubezpieczonego towaru, a nie od górnej granicy odpowiedzialności na kilogram brutto, tak jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC przewoźnika. 

Wykupienie ubezpieczenia towarów w transporcie nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane, jeśli...

 • ...jako przedsiębiorstwo wysyłasz lub sprowadzasz towary i mienie za pośrednictwem przewoźników lub spedytorów.
 • ...jako kupujący lub sprzedający, w zależności od zawartej umowy, samodzielnie odpowiadasz za towar na określonych odcinkach przewozu.

Ubezpieczenie wykupuje z reguły (pierwszy) spedytor, jeśli: otrzyma takie polecenie, leży to w interesie załadowcy lub istnieje reguła domniemania, która go do tego zobowiązuje.

Podczas transportu oraz za- i rozładunku towary są narażone na wiele ryzyk. Nawet w przypadku prawidłowego zapakowania, załadowania i transportu może dojść do uszkodzenia lub nawet kradzieży towaru. Ubezpieczenie skutecznie zabezpiecza towary i łańcuchy dostaw, zapewnia szybką i nieskomplikowaną likwidację szkód oraz zapobiega pogorszeniu relacji z klientem. Z powyższych względów ubezpieczenie mienia w transporcie nierzadko może uratować płynność finansową przedsiębiorstwa.

Tak, ubezpieczenie mienia w transporcie możesz zawrzeć osobno dla każdego przewożonego towaru. Jest to szczególnie opłacalne dla osób, które rzadko potrzebują takiego ubezpieczenia, umowa ramowa byłaby więc dla nich za droga.

Wysokość składki standardowego ubezpieczenie mienia w transporcie od wszystkich ryzyk, bez udziału własnego, w Niemczech i krajach sąsiednich wynosi 0,6‰ – 0,7‰ wartości towaru.

Będąc użytkownikiem TIMOCOM Marketplace, płacisz składkę ubezpieczenia mienia w transporcie od wszystkich ryzyk, bez udziału własnego, w Niemczech i krajach sąsiednich w wysokości od 0,5‰ – 0,549‰ wartości towaru.

Oferujemy składki różnej wysokości: od 5,49 €, gdy wartość towaru wynosi 10.000 €, do 50 €, gdy wartość towaru wynosi 100.000 €.

Koszty ponosi zleceniodawca lub załadowca.

Polisę ubezpieczenia mienia w transporcie zawiera się osobno dla każdego ładunku. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się w momencie odebrania lub przemieszczenia towarów z dotychczasowego miejsca przechowywania. Obejmuje również proces załadunku na samochód ciężarowy. Czas jej obowiązywania kończy się po dotarciu towaru na miejsce docelowe.

Ubezpieczenie obejmuje następujące szkody:

 • Szkody w towarze spowodowane siłą wyższą lub zdarzeniem, któremu nie można było zapobiec
 • Szkody w towarze, do których doszło podczas transportu i składowania
 • Następcze szkody w towarze
 • Zwykłe szkody majątkowe wynikające z przekroczenia terminu dostawy
 • Zastosowanie substancji chemicznych, biologicznych, biochemicznych, fal elektromagnetycznych jako broni
 • Energia jądrowa
 • Opóźnienie przewozu
 • Samoistne zepsucie
 • Typowe w handlu różnice ilościowe, wymiarowe i wagowe
 • Normalna wilgotność powietrza lub wahania temperatury
 • Nieodpowiednie opakowanie lub nieprawidłowy sposób załadowania towaru

Ubezpieczenie mienia w transporcie firmy SCHUNCK, które oferowane jest wyłącznie za pośrednictwem TIMOCOM Marketplace, mogą zawierać klienci z państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak:
Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Republika Czeska, Węgry i Cypr. Ponadto także: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania (UK). Naturalnie firma SCHUNCK oferuje ubezpieczenia ładunków na całym świecie. Nie jest ono jednak dostępne w formie zautomatyzowanej, gdyż zawarcie takiego ubezpieczenia nie jest możliwe poprzez standardowy proces i każdorazowo wymaga indywidualnego sprawdzenia.

Grupa SCHUNCK oferuje klientom TIMOCOM wsparcie pod specjalnym adresem e-mail i numerem telefonu:

E-mail: timocom@schunck.de

Nr telefonu: +49 089 38177 512

Do góry