25.04.2016

W poszukiwaniu frachtów...

Słaby początek 2016 roku dla rynku transportowego

(1)

Erkrath, 25.04.2016 – Pierwszy kwartał tego roku okazał się niezwykle trudny dla branży transportowej. Tak wynika z aktualnych danych barometru transportowego TimoCom. W pierwszych trzech miesiącach stosunek ilości frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych wyniósł zaledwie 30:70. Wydaje się jednak, że wraz z wyższymi temperaturami również rynek transportowy ulega powolnemu odmrożeniu.

Rok 2016 rozpoczął się spadkiem udziału frachtów w całej Europie. Z końcem stycznia plasował się na poziomie 36%, a więc o 6 punktów procentowych poniżej wartości z minionego roku.

Jednak branżę transportową czekało dalsze załamanie. W lutym stosunek frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych na rynku transportowym wynosił 21% do 79%. Tym samym był to najtrudniejszy miesiąc na przełomie ostatnich 5 lat. "Dostrzegamy tu skutki wyzwań, na jakie narażona jest branża transportowa i logistyczna od wielu miesięcy" mówi Marcel Frings, Chief Representative firmy TimoCom. "Ryzyko zagrożenia terrorystycznego, a przede wszystkim kryzys związany z napływem uchodźców doprowadziły do tego, że granice, także w strefie Schengen znów zostały zamknięte. W związku z tym swobodny dotychczas przepływ towarów, jest dziś utrudniony."

Sytuację tę prognozowało Stowarzyszenie Logistyczne w Niemczech (BVL) w swoim wskaźniku logistycznym na 1. kwartał. „Kryzys finansowy, kryzys w Grecji, chęć wystąpienia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii i Grecji, kryzys związany z napływem uchodźców - lista nowych historycznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na gospodarce jest długa.  Niepewność związana ze wzmożonymi kontrolami granicznymi w strefie Schengen wzbudza ostrożność wśród usługodawców logistycznych. Spodziewają się oni nowych - kosztownych wyzwań i konieczności zmian procesów. Do tego dochodzi jeszcze niepewność o międzynarodowy rozwój gospodarki i intensywność transformacji cyfrowej."

Widoczna tendencja zwyżkowa

Tradycyjnie w marcu zapotrzebowanie na transport wzrosło. Pierwsze wiosenne promienie słońca miały pobudzający wpływ na rynek transportowy. Udział frachtów wzrósł o 12 punktów procentowych, by osiągnąć poziom 33% (40% w 2015 roku) i tym samym wyznaczył kurs dla nadchodzących miesięcy. "Nawet jeśli Instytut Badań nad Gospodarką zarejestrował pogorszenie sytuacji gospodarczej w Europie na początku roku,  to od tego momentu powinno nastąpić jej ożywienie. Wynika to z faktu, iż ludzie będą więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Z reguły ma to także bezpośredni wpływ na europejski rynek transportowy. Spodziewamy się, że w nadchodzących tygodniach na platformie TimoCom pojawi się jeszcze więcej zleceń", mówi Frings.

Już pod koniec marca doszło do wyrównania ilości ofert frachtów w stosunku do wolnych przestrzeni ładunkowych. Pozostaje już tylko pytanie, czy w drugim kwartale ten trend na rynku transportowym przybierze na sile.

Pobierz informację prasową
Do góry