24.05.2016

Aktualny temat: Od transportu do "logistyki 4.0"

Branża zbroi się na przyszłość

(3)

Erkrath, 25.05.2016 – Z początkiem kwietnia 6 automatycznych pojazdów ciężarowych przemierzyło w konwoju drogi Europy, wzbudzając wielkie zainteresowanie ze strony mediów. Europejski Platooning Challenge wyraźnie pokazał kierunek, w jakim zmierza branża transportowa i logistyczna, a także już dziś dostępne możliwości technologiczne. Kompatybilność systemów sama w sobie jest kluczem do większej wydajności i konkurencyjności w branży logistycznej.

Wizja przyszłości w branży transportowej to jadące w szeregu, w odpowiedniej odległości pojazdy, które automatycznie reagują na innych użytkowników ruchu drogowego, a także podają przypuszczalny czas dojazdu na miejsce rozładunku, jak również przesyłają dokumenty drogą cyfrową. Europejski Platooning Challenge to kolejny poczyniony krok w kierunku przyszłości logistyki ze strony producentów samochodów.

Jednak także w innych obszarach branży przedsiębiorstwa pracują już nad tym, by zoptymalizować atuty poszczególnych narzędzi i je ze sobą połączyć. Interesująca zatem będzie kooperacja przedsiębiorstw z różnych obszarów, gdyż połączenie w pierwszej kolejności elementów najbardziej kluczowych przyniesie maksymalne korzyści.

Optymalne wykorzystanie pojazdów

Podczas europejskiego Platooning Challenge w centrum zainteresowania znalazły się również tematy dotyczące wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdu i unikania pustych przebiegów. W „Campus Connectivity“ w Düsseldorfie producent Daimlera przedstawiał szanse i możliwości jakie mogą oferować przedsiębiorstwa transportowe w przypadku, gdy na przykład połączą ich urządzenie telematyczne i program spedycyjny z giełdą transportową. Jeśli w przyszłości dojdzie do tego, że na drogach pojawią się inteligentne i skomunikowane z giełdą transportową pojazdy ciężarowe, efektem będzie maksymalna efektywność tych jednostek.

Największa w Europie platforma transportowa TimoCom jest na tę przyszłość przygotowana już dziś - to, czego w tej chwili brakuje, to jedynie szerokie wykorzystanie takich ciężarówek. W rzeczywistości bezpośrednio z TimoCom połączonych jest obecnie ponad 190 systemów telematycznych. Natomiast wewnątrz platformy transportowej rozwiązanie trackingowe jest skorelowane z giełdą transportową i platformą przetargową. Dodatkowo przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne mogą bezpośrednio poprzez interfejs połączyć TimoCom z ich oprogramowaniem spedycyjnym.

Rewolucja już się zaczęła

W codziennej pracy połączenie z siecią oznacza, że na przykład dysponent wprowadza daną relację do swojego programu i dzięki funkcji trackingu w TimoCom dokładnie wie, kiedy pojazd osiągnie miejsce rozładunku, a następnie przy pomocy wyszukiwania w obszarze znajdzie odpowiedni ładunek powrotny. Jeśli do tego procesu dojdą inteligentne i połączone z siecią ciężarówki, możliwe jest, że będą one automatycznie skomunikowane z platformą transportową i z systemem telematyczym i tym samym, biorąc pod uwagę aktualne miejsce pobytu pojazdu, zasugerują dysponentowi odpowiedni ładunek powrotny.

Europejski Platooning Challenge dał branży transportowej i logistycznej nowe bodźce kierujące ją ku Logistyce 4.0. Niektóre przedsiębiorstwa już w tym momencie są pionierem w dziedzinie innowacyjności, ale tylko sieć i współpraca wszystkich podmiotów zajmujących się transportem, zapewni w przyszłości większą wydajność i efektywność.

Pobierz informację prasową
Do góry