13.10.2014

Lekka nadwyżka przestrzeni ładunkowych w trzecim kwartale

Wskazania barometru transportowego zgodne z oczekiwaniami

(1)

Düsseldorf 13.10.2014 - Po zaskakującym rozkwicie jaki miał miejsce w branży TSL w poprzednim kwartale, w trzecim barometr transportowy znów wykazał jak bardzo rynek ten jest nieprzewidywalny. Wraz z początkiem czerwca zmniejszył się udział ładunków. Tendencja spadkowa utrzymywała się do sierpnia, by pod koniec września znacząco wzrosnąć. W ostatecznym rozliczeniu tego okresu stosunek ilości frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych wyniósł odpowiednio 49%:51%.

 

Według wskazań barometru TimoCom, miniony kwartał w porównaniu z analogicznym czasem w ostatnich trzech latach nie wykazał znaczących zmian. W lipcu, na europejskim rynku transportowym, stosunek ilości frachtów (47%) do wolnych przestrzeni ładunkowych (53%) zmalał o cztery punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W sierpniu branża TSL jak co roku spodziewała się dalszego spadku liczby dostępnych na rynku ofert ładunków. W większości krajów europejskich trwał w tym czasie sezon urlopowy, co naturalnie spowodowało znaczne spowolnienie w gospodarce transportowej. Nikogo nie powinien zatem zaskoczyć fakt, iż pula ofert ładunków zmniejszyła się o kolejne 4 punkty procentowe i wskazówka barometru transportowego TimoCom zatrzymała się na poziomie 43% dla frachtów i 57% dla wolnych przestrzeni ładunkowych.  "Znaczące w tym kontekście jest to, że aż do sierpnia, istotne w tym roku czynniki, jak złe warunki atmosferyczne czy kryzys pomiędzy Ukrainą a Rosją, nie spowodowały żadnych globalnych przesunięć", mówi Marcel Frings, Chief Representative firmy TimoCom. "Naturalnie nie dotyczy to transportu wewnątrzkrajowego. Zmniejszyła się jedynie ilość ładunków wyjeżdżających z Rosji we wszystkich kierunkach Europy."

 

Bogaty w ładunki finisz

O niespodziankę w statystykach kwartalnych zatroszczył się wrzesień. I to nie dlatego, że udział frachtów na rynku ponownie wzrósł doprowadzając do znacznej nadwyżki. Podobne tendencje można było zaobserwować także w minionych latach. Zaskakująca tym razem była siła odnotowano wyniku, ponieważ liczba dostępnych w Europie ładunków wzrosła aż o 14%. Stosunek frachtów (57%) do ilości wolnych pojazdów (43%) osiągnął tym samym najwyższy w historii poziom zarówno w tym roku, jak i stosunku do ostatnich trzech lat. Wskazania te można więc uznać za dobrą prognozę na pozytywne zakończenie 2014 roku. Dostrzega to również Marcel Frings: "Naszym zdaniem czwarty kwartał będzie słabł w mniejszym stopniu niż zostaliśmy do tego przyzwyczajeni. Tym samym październik będzie podobny do września - bogaty we frachty. W listopadzie nastąpi niewielkie załamanie, a w grudniu znów zwiększy się zapotrzebowanie na usługi transportowe, w związku z czym również wskazówka barometru transportowego TimoCom powędruje w górę."

Pobierz informację prasową
Do góry