18.03.2020

Koronawirus: jak radzić sobie w produkcji i handlu, gdy brakuje przestrzeni ładunkowej

Pandemia koronawirusa zmniejsza dostępność mocy przewozowych w Europie: wzrasta zapotrzebowanie na przestrzeń ładunkową i niektóre towary.

Pandemia koronawirusa zmniejsza dostępność mocy przewozowych w Europie

Rozszerzanie się pandemii koronawirusa coraz silniej oddziałuje na drogowy transport towarów w Europie. Barometr transportowy firmy TIMOCOM, przedsiębiorstwa z sektora FreightTech, odnotowuje obecnie silny wzrost liczby międzynarodowych ofert frachtów.

Dla zabezpieczenia funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędna jest jak największa dywersyfikacja kanałów dostaw. Posiadanie różnych scenariuszy działania może być skutecznym zabezpieczeniem przed deficytami dostaw.

Zwiększony popyt na trwałe produkty spożywcze i dobra konsumpcyjne powoduje, że również zapotrzebowanie na środki transportu na rynkach międzynarodowych jest większe niż zwykle. Dodatkowo sytuację zaostrzają zbliżające się święta wielkanocne. Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe już teraz powinny się przygotować na możliwe deficyty przestrzeni ładunkowych.
Już od lat w transporcie drogowym towarów podczas sezonowych szczytów dochodzi do zatorów z powodu braku kierowców. Konsekwencje pandemii koronawirusa dodatkowo zaostrzają sytuację. Potwierdzają to dane barometru transportowego firmy TIMOCOM:
W styczniu i lutym bieżącego roku stwierdzono wzrost liczby ofert frachtów w całej Europie. W porównaniu ze styczniem 2019 roku ich liczba zwiększyła się o 9 procent. W lutym 2020 roku nastąpił dalszy wzrost – w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM zgłoszono o 13 procent więcej ofert frachtów niż w porównywalnym okresie 2019 roku.
Trend ten jest najbardziej widoczny we Włoszech, kraju jak dotąd najsilniej dotkniętym pandemią koronawirusa: w styczniu 2020 roku odnotowaliśmy o 11 procent więcej frachtów z miejscem załadunku i rozładunku we Włoszech niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Trend nasilił się jeszcze w lutym 2020 roku, gdy w systemie pojawiło się o 34 procent więcej ofert frachtów z miejscem odbioru lub dostawy we Włoszech niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. W pierwszych tygodniach marca obserwujemy tę samą tendencję: w niektóre dni liczba ofert frachtów już teraz jest znacznie wyższa niż w marcu 2019 roku: w ciągu pierwszych dziesięciu dni marca we Włoszech import towarów z wykorzystaniem transportu drogowego wzrósł o 24 procent, a eksport o 8 procent w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.
Zdaniem analityków firmy TIMOCOM czynnikiem dodatkowo zwiększającym popyt na produkty europejskie jest aktualny spadek importu z Chin. Ponadto m.in. dostawcy żywności są pod silną presją ze strony handlu, aby dostarczać duże ilości produktów spożywczych i artykułów konsumpcyjnych. W związku z powyższą sytuacją w krajach związkowych Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii rozluźniono niedzielny zakaz jazdy samochodów ciężarowych, aby nie dopuścić do problemów z zaopatrzeniem i deficytów towarów. Obecnie planowane jest wprowadzenie tego samego kroku także w pozostałych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec.
Jeśli trend się utrzyma, w 15. i 16. tygodniu kalendarzowym zapotrzebowanie na przestrzeń ładunkową będzie nadal rosło – w związku ze świętami i skróconym tygodniem pracy.
Dywersyfikacja kanałów zaopatrzenia jako środek zabezpieczający funkcjonowanie firmy
Jak przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe mogą sobie radzić w obecnej sytuacji?
Pierwszym warunkiem jest pełna zrozumiałość i przejrzystość, jeśli chodzi o poszczególne poziomy łańcucha dostaw. Należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:  jakie materiały, surowce lub części są wymagane dla jakich produktów i w jakim zakresie?  Ilu i jakich klientów to dotyczy?  Którzy dostawcy są zaangażowani w proces? W jakim stopniu są narażeni na spadek swojej zdolności produkcyjnej?  Jakie alternatywy są obecnie dostępne?
Dla zabezpieczenia funkcjonowania firmy niezbędna jest jak największa dywersyfikacja kanałów dostaw. Posiadanie różnych scenariuszy działania może być skutecznym zabezpieczeniem przed deficytami zaopatrzenia. Dlatego osoby zarządzające logistyką powinny proaktywnie reagować na zmieniającą się sytuację, obserwować potencjalne zagrożenia dla własnego łańcucha dostaw, a w razie potrzeby mieć przygotowane dostępne w krótkim terminie rozwiązania alternatywne.
Może w tym pomóc System Smart Logistics firmy TIMOCOM. Jeśli np. główny spedytor utraci swe zdolności transportowe, firma może przy pomocy aplikacji Powierzchnie ładunkowe znaleźć niezawodnego partnera spośród ponad 50.000 sprawdzonych przedsiębiorstw. W tym systemie ponad 147.000 użytkowników generuje każdego dnia do 1.000.000 międzynarodowych ofert frachtów i powierzchni ładunkowych.
Źródło obrazu: ©stock.adobe.com_WavebreakmediaMicro

Pobierz informację prasową
Do góry