03.01.2018

Historia kobiet z branży logistycznej: Biljana Muratovska z Macedonii

Wywiad TimoCom z Biljana Muratovska z MAKAM-TRANS z Macedonii.

(5)

Erkrath, 23.11.2017 – Biljana Muratovska sekretarz generalna w wywiadzie z TimoCom zdradza, co charakteryzuję jej Zrzeszenie Transportowe MAKAM-TRANS z Macedonii i jak poranna partia Backgammon prowadzi do lepszych warunków pracy w transporcie.

Pani Muratovska, czy mogłaby Pani się krótko przedstawić?
Nazywam się Biljana Muratovska i jestem generalnym sekretarzem Macedońskiego Związku Transportowego MAKAM-TRANS. Po mojej edukacji na kierunku Rozwój i Polityka Gospodarcza, zdobyłam doświadczenia w różnych przedsiębiorstwach. Poprzez mojego ojca od dzieciństwa byłam związana z branżą transportową. Dlatego szczególnie leży mi na sercu aby kontynuować pracę ojca oraz polepszać warunki pracy macedońskich przewoźników. To jest ogromne zadanie. Dlatego aby rozgrzać swój umysł każdego ranka przy porannej kawie rozgrywam partie Backgammon. 

Jakie są najważniejsze cele waszego zrzeszenia?
Głównie walczymy o poprawę ekonomicznych i socjalnych warunków pracy macedońskich transportowców. W szczególności jestem dumna z tego, że współtworzymy prawo a przez to uczciwe warunki pracy tej grupy zawodowej. W 2003 gdy wstąpiłam do zrzeszenia, branża transportowa była bardzo chaotyczna. Najważniejsze zezwolenia otrzymywało się wówczas tylko poprzez płacenie łapówek. Użytkowane pojazdy pochodziły z drugiej ręki, w obiegu były sfałszowane certyfikaty i normą był wyzysk transportowców. To wszystko nakłoniło mnie to tego, aby całe moje starania zainwestować w zrzeszenie. Dzisiaj organizacja liczy 1895 członków, którzy są w końcu szanowani przez firmy transportowe oraz państwowe władze. Obecnie dużo inwestujemy w wykształcenie i warsztaty, aby wszyscy uczestnicy transportu otrzymali szeroką wiedzę. W tym roku zostałam wyróżniona przez Związki w Południowo-Wschodniej i Środkowej Europie tytułem Najlepszy Menedżer. To jest bardzo duży zaszczy ale również uznanie za ostatnie 15 lat pracy.

Dlaczego uważa Pani branżę transportową za interesującą?
Przemysł transportowy porównuję często do krwioobiegu. Jeśli się go zatrzyma, zatrzyma się nasza gospodarka. Transport umożliwia nam to, że wszystko dla wszystkich jest dostępne. Podczas wielu podróży z moim ojcem fascynowała mnie pasja przewoźników. Byli oni bardzo dumni z tego, że ich praca wpływa na duże projekty. Dzięki ich dostawom mogły zostać wybudowane ulice, mosty jak i wyposażone szpitale i szkoły.

Czy na na stanowiskach kierowniczych powinno być więcej kobiet?
Gdybyśmy my, kobiety całą naszą wytrwałość, wrodzoną chęć zrównoważonego rozwoju, sukcesu i postępu przeniosły na świat pracy, udowodniłybyśmy, że branża ta dokładnie tak samo dobrze może być prowadzona również przez kobiety. Żyję w patriarchacie i mimo to udaje mi się kierować zrzeszeniem, które w 95 procentach składa się z mężczyzn. Obecnie jest już wiele kobiet, które prowadzą własne firmy transportowe i będzie ich na pewno dużo więcej.

Jakie są mocne i słabe strony branży transportowej?
Uważam, że łapówkarstwo i korupcja, które są powszechne w krajach południowej Europy należą do słabych stron branży transportowej. Organy nadzoru wykorzystują często braki znajomości przepisów przewoźników domagając się bezpodstawnych grzywien. Musimy to zmienić. Do mocnych stron logistyki zaliczyłabym to, że jesteśmy powiązani międzynarodowo oraz to, że zawsze są nowe cele i wyzwania. Bez logistyki nie mielibyśmy żadnej podstawy dla szerokiego rozwoju gospodarczego. Obecnie możemy również korzystać z cyfryzacji, aby się łączyć. Gdyby wszystkie zrzeszenia opierały się na jasnych celach jak MAKAM-TRANS i wymieniały się doświadczeniami, moglibyśmy wówczas naszą branże o wiele lepiej chronić i zdobywać jeszcze lepsze wyniki. MAKAM-TRANS wykonał już ten krok wstępując w przymierze dla przyszłości transportu drogowego.


Do serii:

TimoCom to ukierunkowane na przyszłość przedsiębiorstwo sektora IT, które wzięło sobie jako cel pozytywne kształtowanie branży transportowej. Do tego należy również odrzucenie starych schematów myślenia, aby stworzyć przestrzeń dla nowych pomysłów. W branży zdominowanej przez mężczyzn jaką jest transport, seria „Historie kobiet” ma wesprzeć ten zamysł.

Pobierz informację prasową
Do góry