06.08.2021

Barometr transportowy TIMOCOM: dobre prognozy dla polskich firm transportowych

Efekty rozluźnienia obostrzeń i nadrabiania zaległości w produkcji i handlu mają wpływ na rynek transportowy w Europie.

Oferty frachtów: wartości powyżej poziomu z poprzedniego roku

Erkrath, 15.07.2021 – drugi kwartał 2021 roku potwierdza tendencję wzrostową w drogowym transporcie towarów. Barometr transportowy TIMOCOM pokazuje ogólny stały wzrost liczby ofert frachtów w Systemie Smart Logistics. Patrząc na bilans drugiego kwartału 2021 roku widzimy, że liczba ofert ładunków w porównaniu rok do roku jest trzykrotnie wyższa, a ponadto przekracza wartości z tego samego okresu 2019 roku.

Od kwietnia do końca czerwca 2021 w Systemie Smart Logistics wygenerowano trzykrotnie więcej ofert frachtów niż rok wcześniej. Powodem tego jest między innymi otwarcie sektora detalicznego i ogólny rozwój gospodarczy w Europie po ustąpieniu ostatniej fali koronawirusa. Produkcja w dużej mierze znów pracuje na pełnych obrotach.

Wzrost liczby ofert ładunków także w drugim kwartale

Drugi kwartał 2021 r. kontynuuje trend z pierwszych trzech miesięcy. Rok rozpoczął się dobrze, już w pierwszym kwartale odnotowaliśmy 58-procentowy wzrost liczby ofert frachtów w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wraz z dalszym wzrostem ilości oferowanych ładunków o 51 procent w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku, drugi kwartał na Giełdzie transportowej firmy TIMOCOM osiągnął rekordowe wartości. W porównaniu z trudnym ze względu na pandemię drugim kwartałem 2020 roku oznacza to wzrost o 251 procent. Z kolei w stosunku do 2019, czyli z rokiem sprzed wybuchu pandemii, ilość ofert frachtów podwoiła się.

Po pierwszym kwartale 2021 roku, który zakończył się marcowym wzrostem o ok. 6 milionów ofert frachtów w stosunku do marca 2020 roku, drugi kwartał przyniósł kolejny wzrost. Od kwietnia do końca czerwca 2021 w Systemie Smart Logistics wygenerowano trzykrotnie więcej ofert frachtów niż rok wcześniej. Powodem tego jest między innymi otwarcie sektora detalicznego i ogólny rozwój gospodarczy w Europie po ustąpieniu ostatniej fali koronawirusa. Produkcja w dużej mierze znów pracuje na pełnych obrotach. Ożywienie gospodarcze znajduje również odzwierciedlenie w niedoborze powierzchni ładunkowej w całej Europie.

 

Po historycznym wzroście na rynku europejskim nastąpił niewielki spadek

Rynek w liczbach: kwiecień 2021 roku w porównaniu do i tak mocnego marca wzrósł umiarkowanie o 2 procent. W maju ilość ofert frachtów wzrosła o dodatkowe 18 procent. "Tutaj widoczne są efekty poluzowania obostrzeń związanych z koronawirusem oraz następstwa blokady kanału Sueskiego. Wiele towarów musiało być transportowanych w kolejnych tygodniach z portu w głąb lądu" - wyjaśnia Gunnar Gburek, rzecznik prasowy firmy TIMOCOM. - "Ponadto dalej wyraźnie widoczny jest rozkwit branży e-commerce. Sezonowy spadek o 5 proc. w czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca nie umniejsza tego trendu."

W porównaniu z rokiem 2020, który charakteryzował się ograniczeniami spowodowanymi pandemią, poszczególne miesiące kwartału w roku 2021 wykazują nowe wartości wzrostowe: 334 procent w kwietniu, 345 procent w maju i 152 procent w czerwcu.

 

Więcej frachtów, mniej pojazdów

Wciąż uderzający jest gwałtowny spadek ilości ofert wolnych pojazdów. W niektórych przypadkach w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadki nawet do -25 procent. Ten negatywny trend jest jednak konsekwencją wysokiej liczby ofert frachtów. Wynika to z faktu, że możliwości wykorzystania dostępnej przestrzeni ładunkowej pozostają bardzo duże. W związku z tym potrzeba aktywnego oferowania wolnych pojazdów ulega stagnacji ze względu na mnogość ofert. Ten ogromny wzrost ilości ofert frachtów jest również widoczny w przypadku danych dotyczących poszczególnych krajów.

 

Polska – zmiany rok do roku w transporcie krajowym

Rynek w Polsce również wykazuje dalszą tendencję wzrostową. Odnotowano wzrost o 183 procent w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku. Wolumen krajowych przewozów towarowych wzrósł również w drugim kwartale 2021 o 15% w porównaniu z pierwszym kwartałem. W kolejnych miesiącach silny marcowy trend utrzymał się, choć początkowo w kwietniu 2021 r. liczba ofert spadła o 25% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W maju i czerwcu ponownie przekroczone zostały wartości z poprzednich miesięcy: plus 9 procent i plus 16 procent.

 

Polska – rekordowe wzrosty w imporcie i eksporcie

W transporcie międzynarodowym widać wyraźne ożywienie, zwłaszcza na relacjach kluczowych dla polskiego transportu. Tendencje wzrostowe są widoczne zarówno w porównaniu rok do roku, jak i w zestawieniu z pierwszym kwartałem 2021.

Eksport

Relacja W porównaniu z drugim kwartałem 2020 W porównaniu z pierwszym kwartałem 2021
Polska - Niemcy +219% +32%
Polska - Włochy +228% +17%
Polska - Francja +338% +57%
Polska - Niderlandy +332% +33%
Polska - Hiszpania +202% +64%

 

Niewielki spadek zauważalny jest natomiast na relacji Polska – Wielka Brytania: chociaż liczba ofert frachtów od kwietnia do końca czerwca br. przewyższyła zeszłoroczne wartości o 180%, to w zestawieniu z pierwszym kwartałem 2021 zmniejszyła się o niespełna 17%.

Import

Relacja W porównaniu z drugim kwartałem 2020 W porównaniu z pierwszym kwartałem 2021
Niemcy - Polska  +598% +27%
Włochy - Polska +287% +69%
Francja - Polska +222% +42%
Niderlandy - Polska +475% +49%
Hiszpania - Polska +205% +59%

 

Podobnie jak w eksporcie, w relacjach importowych z Polski również widać zmniejszenie przewozów do Wielkiej Brytanii. W zestawieniu rok do roku ofert frachtów GB-PL było o 74% więcej, jednak w porównaniu z pierwszym kwartałem proporcja ta wyniosła -19%.

Relacje w transporcie międzynarodowym z i do Polski odzwierciedlają ogólnoeuropejski wzrost gospodarczy i potwierdzają silne nadrabianie „covidowych” strat w produkcji i handlu.

Wahania na relacjach z Wielką Brytanią również nie są obecnie niczym niestandardowym. Ze względu na brexit stały się one domeną wielu rynków – przykładowo liczba ofert frachtów na relacji GR – GB spadła w drugim kwartale o 53% w porównaniu z początkiem roku.

 

Na wielu rynkach zagranicznych przekroczony poziom sprzed kryzysu

Niemcy – nadwyżka frachtów w drugim kwartale 2021

W Niemczech w drugim kwartale zarejestrowano o 69 procent więcej ładunków w ruchu krajowym niż w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku. Niewielki spadek o 4 procent w pierwszym kwartale 2021 r. w porównaniu z boomem frachtów pod koniec 2020 r. może więc zostać z nawiązką nadrobiony. Miesięczny rozwój ruchu krajowego w drugim kwartale 2021 roku w Niemczech: w kwietniu +2 procent, w maju +17 procent i w czerwcu -5 procent. Oprócz ogólnego trendu gospodarczego, rozwój ten wynika również z nadwyżek frachtów spowodowanych opóźnieniami kontenerowców.

 

Niderlandy – rosnące wskaźniki dotyczące eksportu

Po spadku o 15 procent w 2020 r. rynek niderlandzki odnotował w I kwartale 2021 r. średni wzrost o 6 proc. W przypadku transportu towarów w roku 2021 spodziewany jest wzrost o około 1,5 procent. Wskaźniki dotyczące transportu drogowego napawają optymizmem, że szacunki te zostaną przekroczone. Potwierdzają to na przykład dane dotyczące relacji Niderlandy – Niemcy, dla której ilość ofert frachtów wzrosła w drugim kwartale o 454 procent w porównaniu z rokiem 2020.

 

Francja z największym wzrostem krajowego ruchu towarów

W drugim kwartale 2021 roku odnotowano największy wzrost transportów krajowych z załadunkiem i rozładunkiem we Francji: w kwietniu o 492 procent, w maju o 283 procent, a w czerwcu o 93 procent. W okresie od maja do czerwca rynek pozostał na wysokim poziomie z poprzedniego kwartału. Jedynie wzrost przewozów towarowych z Niemiec do Francji w porównaniu z rokiem 2020 jest bardziej imponujący. W tym przypadku ilość ofert wzrosła ponad dziesięciokrotnie w ciągu pierwszego miesiąca: 1312 procent w kwietniu, 731 procent w maju i kolejne 99 procent w czerwcu 2021 r.

 

Hiszpania – liczba ofert frachtów powyżej poziomu sprzed kryzysu 

Ogólna liczba ofert frachtów z Hiszpanii do pozostałych krajów Europy nadal wzrasta. Natomiast ładunki z Europy z przeznaczeniem do Hiszpanii wykazują niewielki wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. W zestawieniu z okresem przed kryzysem, zwłaszcza maj 2021 r. wyróżnia się znacznym wzrostem, przede wszystkim w ofertach frachtów z Hiszpanii do Niemiec (+104%) i do Francji (+71%) w porównaniu z majem 2019 r. Liczba ofert frachtów z Niemiec do Hiszpanii w maju 2021 roku wzrosła o 125 procent w porównaniu z rokiem 2019. Maj jest silnym miesiącem w Hiszpanii ze względu na eksport i import żywności: w stosunku do 2019 roku ilość ofert frachtów w maju ogólnie wzrosła o 80 procent. Wyraźnymi wahaniami charakteryzowała się natomiast relacja Hiszpania – Rumunia. Liczby ofert frachtów z miejscem rozładunku w Rumunii w drugim kwartale wahały się: kwiecień -53 procent, maj -12 procent i czerwiec +73 procent.

Pobierz informację prasową
Do góry