07.11.2016

Barometr transportowy: Nadwyżka frachtów w 3 kwartale

TimoCom zanotował letni wzrost udziału frachtów

(1)

Erkrath, 18.10.2016 – 55% dla frachtów i 45% dla wolnych przestrzeni ładunkowych. Takie wartości przedstawił w 3. kwartale 2016 roku barometr transportowy TimoCom. Tym samym, wraz z ożywczym powiewem jesieni, największa platforma transportowa w Europie odnotowała wzrost ilości ofert frachtów na europejskim rynku transportowym

Jak do tej pory jest to najbogatszy w ładunki kwartał w tym roku. Ale to jeszcze nie wszystko: w porównaniu z analogicznym okresem dwóch ostatnich lat, tym razem wszystkie trzy miesiące uplasowały się ponad umownym optymalnym poziomem 50:50. Widoczna tendencja wzrostowa nie dotyczy tylko analizy poprzednich lat. Pierwszy raz, w 2016 roku, każdy z miesięcy kwartału wykazał przewagę udziału frachtów w porównaniu do wolnych przestrzeni ładunkowych.

Pozytywny letni efekt: większa ilość frachtów
W lipcu TimoCom zanotował udział frachtów na poziomie 54%, który, zgodnie z prognozą Company Spokesmana Marcela Fringsa, wynikającą z raportu barometru transportowego ubiegłych kwartałów, przerósł ilość wolnych powierzchni ładunkowych. Ponadto, porównując ubiegłoroczne wartości można wysunąć interesujące wnioski. Udział frachtów w lipcu z roku na rok stale wzrasta.

W sierpniu ilość frachtów spadła do 51%, przy czym ich udział był jednak wyższy, niż dostępnych przestrzeni ładunkowych. Tym samym wartości frachtów w sierpniu pozostały stosunkowo niezmiennie i nie spadły poniżej 50%, jak to miało miejsce w ostatnich dwóch latach. Liczby te pokazują również, że w tym roku europejski rynek transportowy w okresie wakacyjnym był znacznie aktywniejszy.
 
Na osiągnięcie najwyższych rocznych i kwartalnych wartości nie trzeba było długo czekać, gdyż wrzesień podarował możliwość startu w złotą jesień frachtów: z 61% udziałem frachtów w porównaniu z 39% wolnych przestrzeni ładunkowych barometr transportowy osiągnął swoją dotychczasową maksymalną wartość roczną. Tym samym zastąpił miesiąc maj, który z wartością o 2 punkty procentowe niższą był jak dotąd wiodącym miesiącem w 2016 roku.  Frings wyjaśnia, jak do tego doszło: "Za przyczynę tego wzrostu można uznać dobiegające końca lato, które jeszcze raz wywołało wzrost aktywności ludzkiej i ożywienie w branży transportowej."
Ponadto wrzesień był o wiele bogatszy we frachty niż w ubiegłych latach: udział frachtów w 2015 roku uplasował się na poziomie 52% a w 2014 roku, 53%.

Także analiza wartości całkowitych pokazuje, że w omawianym 3 kwartale na platformie transportowej łącznie zostało wystawionych więcej ofert frachtów i wolnych przestrzeni ładunkowych niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Perspektywa bogatego w ładunki końca roku
Po bardzo dobrym 3 kwartale nasuwa się pytanie, czy ten powiew zmieni się w niezmienną złotą jesień. Company Spokesman firmy TimoCom, Marcel Frings, jest pełen wiary: "Dane z września wskazują na bogatą w ładunki jesień. Wygląda na to, że ten poziom się utrzyma." Jednak listopad pozostawia duże pole do spekulacji: czy nastąpi silny, jak w ubiegłym roku spadek udziału frachtów aż o 11 punktów procentowych?

Frings wyjaśnia: "Niemiecka gospodarka jest ze względu na stabilny rynek pracy i silną konsumpcję dobrze rozpędzona i może funkcjonować jako koło zamachowe dla Europy."
Ze względu na powyższy fakt TimoCom wychodzi z założenia, że barometr transportowy wykaże nadwyżkę frachtów również na koniec roku.

Pobierz informację prasową
Do góry