09.01.2016

6 prostych reguł skutecznego zarządzania wierzytelnościami

Ponieważ praktyki płatnicze w zależności od kraju są bardzo zróżnicowane, nie można poruszać się w branży transportowej bez profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami.

Dlatego zebraliśmy 6 prostych reguł, które ułatwią Ci postępowanie z opieszałymi płatnikami. 

1. Sprawdzaj wiarygodność partnera biznesowego minimum co dwa lata.

2. Przy każdym zleceniu sprawdź informacje dotyczące terminu platności i uwzglednij go na wystawianym rachunku.

3. Pierwsze wezwanie do zapłaty wyślij po tygodniu od upływu terminu płatności.

4. W wezwaniu do zapłaty umieść informacje dotyczące: dłużnika, wierzyciela, roszczenia, usługi, numeru i daty rachunku bankowego, terminu płatności, nowego terminu płatności

5. W celu uniknięcia wątpliwości dostarczenie dokumentów wysyłaj fakturę lub wezwanie do zapłaty zawsze z odpowiednimi dokumentami dotyczącymi danego frachtu listem poleconym.

6. Po wysłaniu drugiego wezwania do zapłaty i upłynięciu terminu 30 dni, włącz bezpośrednio do działania TimoCom CashCare

Pobierz informację prasową
Do góry