MEM BAU Srl.

Firma MEM BAU Srl. została założona w 2005 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. Firma ta jest obecnie jedną z najważniejszych postaci na rumuńskim rynku. Jako dystrybutor wielkich producentów materiałów budowlanych sprzedaje ponad 10 000 różnego rodzaju produktów.

W 2013 roku firma utworzyła nowy segment operacyjny, MEM BAU Express – dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo spedycyjne oparte na zespole wybitnych specjalistów. Głównym profilem działalności jest spedycja międzynarodowa i krajowa, której wysoką jakość i dobre wyniki gwarantuje stale powiększająca się własna flota pojazdów.

Z kierowniczką ds. logistyki Kitti Hatvani rozmawiamy o Międzynarodowym Inkaso firmy TIMOCOM.

TC: Od kiedy korzystają Państwo z naszych usług windykacyjnych?

HK: Dowiedzieliśmy się o Państwa usługach Inkaso w roku 2013 po podpisaniu umowy. Po pół roku skierowaliśmy się do Inkaso TIMOCOM z konkretną sprawą, czego wynikiem była skuteczna windykacja należności. Istnieje wiele firm, od których należności możemy ściągnąć tylko w ten sposób, jednakże pomimo tego współpracujemy z nimi bo wiemy, że uregulują w każdym przypadku swoje zobowiązania.

TC: Czy chciałby Pan opowiedzieć kilka historii zakończonych sukcesem czy też wymienić konkretny, szczególny przypadek?

HK: Uznajemy każde zobowiązanie odzyskane przy pomocy Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM jako historię sukcesu. Jednakże chciałbym wspomnieć szczególnie o jednym przypadku, który można częściowo uznać za historię sukcesu, ponieważ umowa partnera została wypowiedziana jeszcze przed windykacją zobowiązania, pomimo to dzięki Państwa pomocy odzyskaliśmy w ciągu dwóch miesięcy 65% całej sumy, czyli ponad 6000€.

TC: Jaką opinię posiadacie Państwo na temat naszych usług?

HK: Zlecenie transportowe, którego konsekwencją jest brak płatności jest bezwartościowe. Dlatego niezwykle ważne jest, aby używany przez nas System posiadał dział, który ułatwi windykację nieuregulowanych płatności." "Nasza firma jest w pełni zadowolona z usług Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM i mogę je innym klientom TIMOCOM tylko polecić. Usługa ta daje firmom poczucie bezpieczeństwa, bo wiedzą, że są w dobrych rękach."

Do góry