Prawo transportowe 21.02.2022
5

Pakiet Mobilności a busy: kogo zacznie obowiązywać licencja wspólnotowa?

Pakiet Mobilności a busy: kogo zacznie obowiązywać licencja wspólnotowa?

Transport busem a Licencja Wspólnotowa

Od 21 maja 2022 firmy oferujące transport pojazdami do 3,5 t dmc, przekraczając granice wewnętrzne UE, będą musiały posiadać licencję wspólnotową.

Obowiązkowa licencja wspólnotowa – kogo dotyczą nowe przepisy?

Przedsiębiorstwa świadczące usługi międzynarodowego i kabotażowego transportu drogowego towarów muszą posiadać ważną licencję wspólnotową. Aktualnie wymóg ten odnosi się do przedsiębiorstw używających pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Od 21 maja 2022 roku licencją zostaną objęte także pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Zatem od tego dnia także przewoźnicy małych ładunków i kurierzy, przekraczając granice wewnętrzne UE, będą musieli posiadać licencję wspólnotową. Rodzaj pojazdu (samochód osobowy czy ciężarowy) jest nieistotny. Jedynym kryterium jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu wraz z ewentualną przyczepą.

Ważne: W przypadku przedsiębiorstw transportowych przewożących towary wyłącznie w granicach własnego kraju nic się nie zmienia.

 

Czym dokładnie jest licencja wspólnotowa?

Każdy podmiot, który w celach zarobkowych przewozi towary na terenie Europy, musi posiadać licencję wspólnotową. Dla firm transportowych licencja taka ma ogromne znaczenie. Dzięki niej mogą one świadczyć usługi przewozu towarów zarówno we własnym kraju, jak i w innych państwach UE.

Licencję wydaje właściwy krajowy organ do spraw transportu (w Polsce jest to GITD), początkowo na okres 10 lat.

 

Warunki uzyskania licencji wspólnotowej

Podmiot wnioskujący o wydanie licencji wspólnotowej musi udokumentować, że spełnia kryteria dostępu do zawodu, takie jak:

 • siedziba,
 • kompetencje zawodowe,
 • zdolność finansowa,
 • dobra reputacja.

Poniżej wyjaśniamy, co kryje się za powyższymi pojęciami.


Siedziba

Pod tym hasłem należy rozumieć bazę eksploatacyjną, umożliwiającą spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

- postój pojazdu,

- rozładunek oraz załadunek,

- czynności naprawcze oraz konserwacyjne pojazdu.

Wymóg posiadania siedziby służy przede wszystkim wyeliminowaniu fikcyjnych spółek oraz zapewnieniu prawidłowego wykonywania działalności. Zgodnie z rozporządzeniem baza firmy musi gwarantować dostęp – w formie elektronicznej lub innej – do oryginałów najważniejszych dokumentów dotyczących działalności:

 • umów przewozowych,
 • dokumentów dotyczących pojazdów,
 • dokumentów księgowych,
 • akt pracowniczych, 
 • umów o pracę,
 • dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
 • dokumentów zawierających dane na temat przydziału zleceń dla kierowców i ich delegowania,
 • dokumentów zawierających dane na temat kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku.

Ponadto pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca, muszą wracać do jednej z baz na terenie własnego państwa nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia.


Kompetencje zawodowe

Przynajmniej jedna osoba w przedsiębiorstwie musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. W Polsce jedynym organem uprawnionym do wydania tego dokumentu jest Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Nazwisko osoby posiadającej certyfikat należy zgłosić do organu wydającego licencję (GITD).

Zdolność finansowa

Warunkiem otrzymania licencji wspólnotowej jest płynność finansowa przedsiębiorstwa i posiadanie określonego kapitału własnego. Podstawą obliczenia wymaganego kapitału jest liczba wykorzystywanych pojazdów. Przedsiębiorca musi dysponować kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

 • 9000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd
 • 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony
 • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony

Wyjątek: Przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, od 21 maja 2022 r. będą musieli udokumentować kapitał w wysokości:

 • 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd,
 • 900 EUR na każdy kolejny pojazd.

Dokumentem potwierdzającym wysokość posiadanego kapitału może być zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek przedsiębiorcy.


Dobra reputacja

Ostatnim wymogiem jest udokumentowanie dobrej reputacji. Zarówno przedsiębiorca, jak i zarządzający transportem, o ile nie są tą samą osobą, muszą przedstawić organowi wydającemu licencję w państwie członkowskim odpowiednie dokumenty, np. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Pełna lista niezbędnych dokumentów znajduje się TUTAJ. Dodatkowo organ sprawdzi wpisy w innych rejestrach państwowych lub unijnych, np. w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Przestępstwo lub wykroczenie wpisane do KREPTD może skutkować utratą dobrej reputacji, co jest równoznaczne z zakazem wykonywania zawodu.

Jeśli wszystkie wymogi są spełnione, przedsiębiorca może złożyć do odpowiedniego organu wniosek o wydanie licencji wspólnotowej.


Jak przebiega procedura składania wniosku?

W przypadku polskich przedsiębiorców pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Organ udostępni przedsiębiorcy listę kontrolną z wyszczególnieniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych wymogów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie licencji. Pełen wykaz tych dokumentów wraz z podstawą prawną można także znaleźć na stronie internetowej GITD pod tym linkiem.

Ważne informacje dla wnioskodawcy:

  • Dokumenty muszą być aktualne. Wypisy z rejestrów takich jak KRK mają najczęściej krótki okres ważności, natomiast uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych może potrwać nawet kilka miesięcy.
  • Na wydanie licencji czeka się do 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Przydatna wskazówka: Wniosek o wydanie licencji warto złożyć nawet jeszcze przed terminem egzaminu w ITS. Uzyskany certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zdania egzaminu za pierwszym razem – można dostarczyć organowi w terminie późniejszym, jako ostatni brakujący dokument. Taka możliwość istnieje jednak tylko pod warunkiem, że wszystkie pozostałe wymogi zostały spełnione.

W przypadku niezdania egzaminu za pierwszym razem należy niezwłocznie ustalić w ITS termin kolejnego podejścia.

Licencja wspólnotowa w praktyce

Wymóg posiadania licencji wspólnotowej może być dla wielu przedsiębiorstw transportowych sporą uciążliwością. Jednak przy właściwym podejściu uzyskanie licencji nie powinno być trudne.

Aby starania o licencję wspólnotową przyniosły twojej firmie wymierną korzyść, niezbędny jest dostęp do silnej sieci przedsiębiorstw z całej Europy. Właśnie tutaj przychodzi z pomocą System Smart Logistics od TIMOCOM, skupiający ponad 147.000 użytkowników z ponad 50.000 zweryfikowanych firm. Oferuje on wsparcie w szybkim zdobywaniu i efektywnej realizacji międzynarodowych zleceń transportowych.

W Systemie firmy TIMOCOM możesz udostępnić swą nowo uzyskaną licencję wspólnotową, by łatwiej przekonać potencjalnych kontrahentów o swojej wiarygodności i autentyczności oraz udokumentować kompetencje zawodowe. Ponadto dostęp do profili innych użytkowników zapewnia ci dokładny wgląd w transportowo-logistyczny krajobraz Europy. Dzięki temu możesz nawiązywać kontakty z potencjalnymi kontrahentami i korzystać z nowych okazji do rozwijania swojej działalności.


Przetestuj bezpłatnie System Smart Logistics


Inne ciekawe artykuły:

Najważniejsze trendy w logistyce w 2022

Raport Barometru transportowego TIMOCOM - IV kwartał 2021

Pop-up image
Chcesz mieć aktualne artykuły z branży TSL w zasięgu ręki?

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco
z wiadomościami ze świata transportu i logistyki!

Do góry