Prawo transportowe 28.11.2022
7

Grudniowe zakazy jazdy ciężarówek w Polsce i w Europie – Boże Narodzenie i Nowy Rok

Sprawdź, gdzie będą obowiązywać zakazy ruchu od 1 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2022 roku

Zakaz jazdy grudzień 2022 r.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a zaraz po nich Nowy Rok. W okresie wzmożonego ruchu na drogach warto wcześniej zorientować się kogo, gdzie i kiedy będą obowiązywać zakazy w poruszaniu się ciężarówek, aby lepiej zaplanować trasy. Zwłaszcza, że dni i godziny dotyczące zakazów jazdy różnią się od siebie w zależności od kraju.

Zakazy ruchu w Święta – Polska

Według rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakresu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, stworzonego na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), ustalono zakazy świąteczne obowiązujące w Polsce w grudniu 2022 roku:

 • 25 grudnia 2022 roku – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia – 8:00-22:00,
 • 26 grudnia 2022 roku – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 8:00-22:00,
 • 1 stycznia 2023 roku – Nowy Rok.

Ustawowe zakazy ruchu ciężarówek dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, które poruszają się na drogach publicznych na obszarze całego kraju. Rozporządzenie przewiduje jednak wyjątki – o tym, kogo nie dotyczą świąteczne zakazy dla ciężarówek, piszemy poniżej.

Świąteczne zakazy dla ciężarówek 2022 – Niemcy, Francja, Czechy i inne państwa europejskie

Niemcy:

 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r. – 00:00-22:00 – Nowy Rok.

Szwajcaria

 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00,
 • 24 grudnia 2022 r. – 26 grudnia 2022 r. – 22:00-5:00 – Boże Narodzenie,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00 – drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r. – 00:00-24:00 – Nowy Rok.

Austria:

 • 3 grudnia 2022 r. – 15:00-24:00,
 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 8 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 10 grudnia 2022 r. – 15:00-24:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 17 grudnia 2022 r. – 15:00-24:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 24 grudnia 2022 r. – 15:00-24:00 – Boże Narodzenie,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Francja:

 • 3 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00,
 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 10 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 17 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 24 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00 – Boże Narodzenie,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 31 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00 – Sylwester,
 • 1 stycznia 2023 r. – 00:00-22:00 – Nowy Rok.

Luksemburg:

 • 3 grudnia 2022 r. – 21:30-24:00 (w kierunku Francji),
 • 3 grudnia 2022 r. – 23:30-24:00 (w kierunku Niemiec),
 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-21:45,
 • 10 grudnia 2022 r. – 21:30-24:00,
 • 10 grudnia 2022 r. – 21:30-24:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-21:45,
 • 17 grudnia 2022 r. – 21:30-24:00,
 • 17 grudnia 2022 r. – 23:30-24:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-21:45,
 • 24 grudnia 2022 r. – 21:30-24:00 – Boże Narodzenie.

*Zakaz ruchu 3 grudnia obowiązuje w obu kierunkach, ale w różnych godzinach.

Liechtenstein:

 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00
 • 8 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 00:00-24:00 – drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r. – 00:00-24:00 – Nowy Rok.

Włochy:

 • 4 grudnia 2022 r. – 9:00-22:00,
 • 8 grudnia 2022 r. – 9:00-22:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 9:00-22:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 9:00-22:00,
 • 25 grudnia 2022 r. – 9:00-22:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 9:00-22:00 – drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r. – 9:00-22:00 – Nowy Rok.

Słowacja:

 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 24 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – Boże Narodzenie,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r. – 00:00-22:00 – Nowy Rok.

Węgry:

 • 3 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00,
 • 4 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 10 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 17 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00,
 • 24 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00 – Boże Narodzenie,
 • 25 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 00:00-22:00 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 31 grudnia 2022 r. – 22:00-24:00 – Sylwester.

Słowenia:

 • 4 grudnia 2022 r. – 8:00-22:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 8:00-22:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 8:00-22:00,
 • 25 grudnia 2022 r. – 8:00-22:00 – Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 8:00-22:00 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r.– 8:00-22:00 – Nowy Rok.

Czechy:

 • 4 grudnia 2022 r. – 13:00-22:00,
 • 11 grudnia 2022 r. – 13:00-22:00,
 • 18 grudnia 2022 r. – 13:00-22:00,
 • 24 grudnia 2022 r. – 13:00-22:00 – Boże Narodzenie,
 • 25 grudnia 2022 r. – 13:00-22:00 – Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2022 r. – 13:00-22:00 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 1 stycznia 2023 r.– 13:00-22:00 – Nowy Roku.

Ustawowy zakaz ruchu ciężarówek w Polsce – kogo nie dotyczy?

Według § 3 wspomnianego rozporządzenia, ograniczenia w poruszaniu się po drogach publicznych 25 i 26 grudnia 2022 roku nie obejmują pojazdów uprzywilejowanych, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, jak również pogotowie technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami. Zwolnione z zakazu są również pojazdy realizujące przewozy niezbędne do zachowania ciągłości cyklu produkcyjnego oraz/lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym. Oprócz tego, zakaz jazdy ciężarówek w okresie od 25 do 26 grudnia 2022 roku nie obejmuje m.in.:

 • Pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii),
 • Pojazdów używanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • Pojazdów wykorzystywanych do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zboża lub zwierząt,
 • Pojazdów transportujących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze,
 • Pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) w ilościach, które muszą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym,
 • Pojazdów używanych dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • Pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych,
 • Pojazdy wykorzystywane do obsługi i organizacji imprez masowych,
 • Pojazdy transportujące leki i środki medyczne oraz używane na potrzeby bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

Co więcej, na mocy rozporządzenia, każdy pojazd, który wjechał na terytorium Polski poza terminem i godzinami obowiązywania zakazu ciężarowego, w odległości do 50 km od granicy (również pojazd oczekujący w kolejce na granicy na wjazd na teren Polski), nie jest objęty rządowym zakazem ruchu w Boże Narodzenie i Nowy Rok. Zakaz jazdy ciężarówek nie obejmuje również transportu kombinowanego.


Źródła:

sip.lex.pl

kadry.infor.pl

trafficban.com

Patrycja Hamielec

Do góry