Od typowych pojazdów z plandeką, aż po naczepy silosowe: w TC Truck&Cargo® oferowane są wszystkie rodzaje nadwozi. Można też szczegółowo przedstawić objętość/ciężar wolnych przestrzeni ładunkowych w poszczególnych pojazdach.

Oferty zawierają dokładne dane na temat miejsca postoju pojazdu, terminu możliwego wyjazdu oraz pożądanego kierunku jazdy. W zestawieniach przedstawiono oferty w skróconej formie, ale zawierające najważniejsze informacje. Szczegółowe informacje na ich temat można uzyskać, klikając daną ofertę.