06.02.2023

FAQ: Propozycje Cenowe dla frachtów

price-proposal-icon


Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Propozycji Cenowych oraz krótką wideoprezentację


1. Aktywacja zgody na otrzymywanie propozycji cenowych    

Podczas wystawiania oferty frachtu możesz zaznaczyć, czy chcesz otrzymywać propozycje cenowe bezpośrednio w TIMOCOM Marketplace.


2. Otrzymanie propozycji cenowej             

Po opublikowaniu oferty z aktywną funkcją otrzymywania propozycji cenowych, usługodawcy mogą składać do niej swoje oferty. W momencie gdy propozycja cenowa zostanie złożona, otrzymasz e-mail informujący o tym fakcie, o ile nie wyłączyłeś powiadomień e-mail.


3. Zestawienie/przeglądanie propozycji cenowych              

Poprzez otrzymany w e-mailu link można otworzyć ofertę frachtu i zobaczyć złożone do niej propozycje. Przy otwarciu wystawionej oferty frachtu będą wyświetlane otrzymane do niej propozycje cenowe. Każda złożona oferta zawiera następujące informacje o usługodawcy:

 • TIMOCOM ID
 • Nazwa firmy usługodawcy
 • Siedziba firmy usługodawcy
 • Ocena usługodawcy
 • Propozycja cenowa (kwota i waluta)
 • Termin ważności propozycji cenowej
 • Uwagi do propozycji cenowej
 • Dane użytkownika, który złożył propozycję cenową (imię, dane kontaktowe, języki, którymi się posługuje)


4. Wybór usługodawcy

Jeśli zdecydujesz się na konkretną ofertę cenową, możesz wybrać usługodawcę, który ją złożył. Przed podjęciem ostatecznej decyzji rekomendujemy rozmowę z potencjalnym zleceniobiorcą. Po dokonaniu wyboru usługodawcy oferta frachtu zostaje usunięta, a wybrany kontrahent otrzymuje emailem powiadomienie o wyborze jego firmy.

Na dalszych etapach rozbudowy tej funkcji planowane są następujące ulepszenia:

 • Usługodawcy, których oferta nie została wybrana, otrzymają automatyczną odmowę.
 • Przy dokonaniu wyboru usługodawcy automatycznie tworzone jest i wysyłane w TIMOCOM Marketplace prawnie wiążące zlecenie transportowe.
 • Szybki pierwszy kontakt bezpośrednio poprzez Giełdę Transportową zamiast czasochłonnej korespondencji e-mailowej i telefonicznej
 • Przejrzyste zestawienie wszystkich propozycji cenowych do danej oferty frachtu: proste porównanie usługodawców,  oszczędność czasu i wygodny wybór najlepszej oferty
 • Większe bezpieczeństwo: TIMOCOM ID i dokumenty w propozycji cenowej
 • Przejrzyste przydzielanie zleceń
 • Optymalizacja wewnętrznych procesów współpracy, ponieważ wszyscy użytkownicy danej firmy widzą otrzymane propozycje cenowe.
 • Automatyczna wysyłka wiadomości e-mail z akceptacją propozycji cenowej, a w przyszłości także automatyczna wysyłka odmowy


1. Otwarcie oferty frachtu    

W momencie gdy zleceniodawca aktywuje funkcję, po otwarciu danej oferty frachtu zobaczysz przycisk: "Złóż propozycję cenową".

2. Składanie propozycji cenowej               

Po kliknięciu przycisku "Złóż propozycję cenową" można złożyć swoją propozycję cenową do oferty, określić czas jej obowiązywania, podać walutę, a także dodać uwagi. Ponadto można dodać najważniejsze dokumenty, które mogą być istotne dla zleceniodawcy.

Jeśli w ofercie frachtu jest już podana propozycja cenowa, jest ona widoczna w polu "Twoja propozycja cenowa". Kwotę możesz jednak edytować i złożyć kontrpropozycję.

3. Wycofanie propozycji cenowej      

Po złożeniu propozycji cenowej widzisz najważniejsze informacje dotyczące tej oferty na dole okna z ofertą frachtu. Możesz tutaj również wycofać złożoną już propozycję cenową, w sytuacji gdyby np. pojazd był już wykorzystany gdzie indziej.

4. Status złożonych propozycji cenowych         

Aktualny status złożonych przez Ciebie lub Twoich współpracowników propozycji cenowych możesz zobaczyć w obszarze "Propozycje Cenowe" w menu bocznym.

Jeśli Twoja propozycja cenowa zostanie wybrana, otrzymasz powiadomienie e-mail.

 • Szybki pierwszy kontakt z usługodawcą bezpośrednio poprzez Giełdę Transportową, brak konieczności wysyłania e-maili i dzwonienia – komfortowe szczególnie dla osób samozatrudnionych
 • Zmniejszenie bariery językowej i skupienie się na zasadniczej komunikacji przy pierwszym kontakcie
 • Oszczędność czasu i przejrzystość planowania możliwości przewozowych, ponieważ:
  • Otrzymujesz informację, czy propozycja cenowa została przyjęta czy odrzucona
  • Możesz dodać termin ważności do swojej propozycji cenowej
  • Możesz zobaczyć zestawienie wszystkich złożonych przez siebie propozycji cenowych wraz z ich statusem
  • Możesz wycofać propozycję cenową lub złożyć nową
 • Wewnętrzna transparentność i możliwość porównywania, jakie propozycje cenowe zostały już złożone dla których ofert
 • Wyróżnienie własnej firmy dzięki dobrym ocenom, udostępnionym w profilu firmy dokumentom i innym zaletom wpisanym w pole komentarza
 • Przejrzysty podgląd własnych propozycji cenowych powiązanych z ofertami frachtów

Propozycje cenowe mogą zobaczyć tylko użytkownicy firmy oferującej fracht. Oznacza to, że jako użytkownik TIMOCOM w danej firmie możesz zobaczyć, jakie propozycje cenowe otrzymali Twoi współpracownicy do swoich ofert frachtów. Natomiast usługodawcy nie uzyskują żadnego wglądu w zachowanie konkurencji. Widzą jedynie swoje własne, indywidualne propozycje cenowe.

Zleceniodawca widzi złożone do swojej oferty frachtu propozycje cenowe, dopóki oferta nie zostanie usunięta. Po usunięciu oferta frachtu wraz propozycjami cenowymi jest widoczna jeszcze do końca dnia, w którym została usunięta. By móc zobaczyć usunięte oferty frachtów wraz ze złożonymi do nich propozycjami cenowymi, użytkownik musi aktywować checkbox "Pokaż usunięte oferty".

Gdy oferta frachtu zostanie zmieniona, wszystkie złożone do niej propozycje cenowe zostaną utracone. Zmieniona oferta frachtu zostanie zapisana jako nowa, bez propozycji cenowych.

Poprzez opcję "Pokaż usunięte oferty" użytkownik może także w późniejszym czasie wyświetlić zmienioną lub usuniętą ofertę frachtu, a także otrzymane do niej propozycje cenowe.

Korzystanie z tej funkcji w TIMOCOM Marketplace nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Z funkcji można również korzystać poprzez interfejs. W tym celu niezbędne jest posiadanie interfejsu Giełdy Transportowej (funkcja jest w pakiecie). Jeśli klient posiada już interfejs Giełdy Transportowej, musi ponieść jedynie koszty nakładu IT implementacji funkcji. Jeśli klient zdecyduje się na korzystanie z interfejsu po raz pierwszy, musi za to dodatkowo zapłacić.

 • Dodaj ważne dokumenty w Profilu Firmy
 • Zadbaj o pełny Profil Firmy wraz z logo
 • Oceny w Profilu Firmy
 • Utrzymuj kompletne i aktualne dane osobowych, w tym zdjęcie profilowe
 • Zamieszczaj istotne informacje w polu uwag w propozycji cenowej

Tak. Aby tego dokonać należy wycofać złożoną propozycję cenową i złożyć nową. 

Gdzie to zrobić?

 • w zestawieniu złożonych propozycji cenowych
 • w szczegółach oferty frachtu

Obejrzyj krótkie video:

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta

Do góry