skip navigation

Twój prosty sposób na windykację płatności.

Jeśli termin zapłaty faktury upłynął, dział inkaso firmy TIMOCOM może pomóc Ci w odzyskaniu należności.

Udzielamy użytkownikom konsultacji w każdym indywidualnym przypadku i jako bezstronni mediatorzy w znacznej większości spraw doprowadzamy do spłaty zaległych faktur. Adwokat firmy TIMOCOM Alexander Oebel i jego zespół mogą się poszczycić 86-procentową skutecznością.

Prowadzimy mediacje w 27 językach w całej Europie. Jeśli Twój kontrahent zwleka z zapłatą, możesz polegać na kompetencji zespołu inkaso firmy TIMOCOM. Sprawy naszych użytkowników załatwiamy szybko, za przystępną cenę i na drodze pozasądowej, aby uniknąć uciążliwego procesu. Działamy fair play i zawsze dążymy do porozumienia, by nie narażać Cię na zerwanie kontaktów handlowych. Nasz międzynarodowy serwis inkaso jest dla Ciebie uczciwym i konsekwentnym partnerem w sprawach zarządzania należnościami.

Skorzystaj z naszej usługi inkaso!

86%

Skuteczność w 2019 roku

Serwis inkaso firmy TIMOCOM to:

 • prosta i wygodna procedura składania zlecenia online
 • zezwolenie na wykonywanie pozasądowych usług windykacyjnych od 2003 roku
 • kompetentne doradztwo i wsparcie w odzyskiwaniu Twoich należności
 • wsparcie w całej Europie w 27 językach
 • szybkie i dyplomatyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania należnościami
 • skuteczne rozwiązanie ponad 86% dotychczasowych spraw

Oto, jak skorzystać z usługi inkaso firmy TIMOCOM:

Pobierz formularz i wypełnij go

Wypełniony formularz wyślij mailem na adres: inkasso.pl@timocom.com lub faksem pod numer: +48 71 737 25 01

Nasz międzynarodowy zespół inkaso skontaktuje się z Tobą i zadba o resztę – w Twoim ojczystym języku!

Co musisz zrobić, żeby zlecić inkaso w TIMOCOM?

 • 1. Zapoznaj się z OWU Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM, które znajdziesz tutaj.
 • 2. Zgromadź potrzebne dokumenty:
  • fakturę, za którą chcesz odzyskać należność;
  • zlecenie transportowe;
  • dokumenty przewozowe potwierdzające wykonanie usługi;
  • ostatnie wezwanie do zapłaty wysłane klientowi (rekomendowane);
  • ewentualnie wydruk oferty z TIMOCOM.
 • 3. Upewnij się, że od daty wymagalności roszczenia upłynęło przynajmniej 30 dni. Dopiero po tym czasie będzie możliwe rozpoczęcie Twojej sprawy.
 • 4. Pobierz formularz zgłoszenia, który znajdziesz pod tym linkiem.
 • 5. Wypełnij formularz, pamiętając o poprawnym podaniu danych (w tym TIMOCOM ID) Twojej firmy oraz dłużnika, numeru i daty faktury, wysokości roszczenia, a także pieczątce i podpisie w dolnej części strony.
 • 6. Do jednego zgłoszenia możesz dołączyć dowolną liczbę faktur od tego samego dłużnika, pamiętając o dodaniu do każdej kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby faktur zalecamy jednak kontakt z działem Inkaso przed złożeniem zlecenia.
 • 7. Wypełnione zgłoszenie wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 2. wyślij na adres: inkasso.pl@timocom.com (najlepiej w formacie PDF) lub faxem pod numer +48 71 737 25 01.

Oferujemy Ci . Obok opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 € pobieramy, wyłącznie w przypadku skuteczności, wynagrodzenie za pracę związaną z windykacją, którego wysokość mieści się w ramach określonych przez niemieckie przepisy. Należną opłatę możesz obliczyć w zaledwie kilku krokach przed złożeniem swojego zlecenia.

Kalkulator opłat

Wybierz odpowiednią walutę, a następnie podaj kwotę roszczenia.

0 €

FAQ Międzynarodowe Inkaso TIMOCOM

Pobierz formularz zlecenia windykacji, wypełnij go i przyślij na nasz adres mailowy: inkasso.pl@timocom.com lub faksem pod numer: +48 71 737 25 01. Skontaktujemy się z Tobą. Możesz też natychmiast zadzwonić pod numer: +48 71 737 25 78.

Tak, usługa inkaso dostępna jest dla wszystkich aktualnych użytkowników TIMOCOM. Jeśli nie podpisałeś jeszcze umowy, możesz zarejestrować się tutaj.

Nie. Nasz zespół chętnie pomoże Ci także w przypadku nieuregulowanych należności, które powstały poza Sytemem Smart Logistics. Przyślij nam swoją sprawę windykacyjną.

W 2019 roku udało nam się z powodzeniem przeprowadzić mediacje w ponad 86% przypadków.

Pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 EUR. Jeśli nasza usługa windykacyjna okaże się skuteczna, dodatkowo naliczymy prowizję w wysokości zależnej od wartości roszczenia i wynikającej ze stawek określonych przez niemieckie przepisy prawa. Koszt usługi możesz obliczyć przed złożeniem zlecenia w naszym kalkulatorze opłat. .

Zasadniczo zastosowanie mają zasady prawne dotyczące szkód spowodowanych opóźnieniem zgodnie z dyrektywą UE 2011/7/UE. Ma to na celu zapewnienie szybszej zapłaty zaległych roszczeń. Od czasu wejścia w życie powyższej dyrektywy w krajach UE, w przypadku opóźnień w płatnościach obowiązują nowe regulacje. Dla wierzycieli i dłużników oznacza to, co następuje:

Faktury dla przedsiębiorców stają się automatycznie zaległe po 30 dniach od terminu płatności. Ponadto terminy płatności dłuższe niż 60 dni są dozwolone jedynie w wyjątkowych przypadkach. W razie opóźnienia płatności wierzyciel może żądać od dłużnika poniesienia pewnych kosztów związanych z dochodzeniem należności, jak również odsetek za zwłokę.
Koszty windykacji mogą obejmować koszty własne związane z opóźnieniem płatności, a także opłaty za inkaso, prawnika lub zawiadomienia o opóźnieniu. Dla wierzycieli oznacza to, że mogą otrzymać od dłużnika zwrot opłat za usługę windykacyjną. Do kosztów, które mogą zostać zwrócone, należy także opłata manipulacyjna należna w przypadku skutecznej windykacji. Oznacza to, że jeśli należność jest przeterminowana i winę za to ponosi dłużnik, wierzyciel może żądać od dłużnika zwrotu wszystkich kosztów usługi windykacyjnej, w tym opłaty podstawowej i prowizji.

Ważne jest, że niniejsze przepisy mają zastosowanie wyłącznie:

 • do faktur dotyczących wykonania umowy, czyli nieobejmujących np. strat, szkód lub zdublowanych płatności;
 • jeżeli opóźnienie w płatności można udowodnić;
 • w przypadku, gdy dłużnik ma siedzibę na terenie UE.

Dostarczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty przez wierzyciela nie jest konieczne, jednak jak najbardziej zalecane. Może bowiem pomóc w szybszym, polubownym rozwiązaniu spornej kwestii.

Nasz zespół windykacyjny działa w całej Europie, a nasze usługi są oferowane w następujących językach:

 • angielski (EN)
 • bułgarski (BG)
 • chorwacki (HR)
 • czeski (CS)
 • duński (DA)
 • fiński (FI)
 • francuski (FR)
 • grecki (EL)
 • hiszpański (ES)
 • litewski (LT)
 • łotewski (LV)
 • macedoński (MK)
 • niderlandzki (NL)
 • niemiecki (DE)
 • norweski (NO)
 • polski (PL)
 • portugalski (PT)
 • rosyjski (RU)
 • rumuński (RO)
 • serbski (SR)
 • słowacki (SK)
 • słoweński (SL)
 • szwedzki (SV)
 • turecki (TR)
 • ukraiński (UA)
 • węgierski (HU)
 • włoski (IT)

Tak, nasz zespół inkaso pracuje na całym świecie, głównie w Europie, w Twoim ojczystym języku. Zagraniczne sprawy sprawy windykacyjne nie stanowią dla nas problemu.

W przypadku niewypłacalności majątek dłużnika podlega zazwyczaj administracji sądu upadłościowego lub zewnętrznego zarządcy. Pozwala to na zarządzanie należnościami i zapewnia podział pozostałych aktywów. Gwarantuje to nie tylko szybsze skontaktowanie się z wierzycielami, którzy są bliżej dłużnika, ale także równe traktowanie wszystkich wierzycieli.

Każde państwo określa specjalną procedurę, w ramach której wierzyciel składa swoje roszczenie. Zalecamy zgłoszenie swojej wierzytelności bezpośrednio do syndyka masy upadłościowej, aby zostać uwzględnionym jako wierzyciel w postępowaniu, oraz by pozostała kwota nie została dodatkowo zmniejszona o koszty reprezentacji.

Naszym celem jest wspieranie wierzycieli w egzekwowaniu ich uzasadnionych roszczeń. W przypadku trudnej sytuacji można zawrzeć z dłużnikiem na przykład umowę obejmującą płatności w ratach, tak aby wierzyciel mimo wszytko otrzymał swoje pieniądze. Jednocześnie TIMOCOM w ramach Systemu Smart Logistics pomaga swoim klientom zapobiegać powstawaniu kolejnych długów.

Jeśli użytkownik nie chce płacić bez podania przyczyny, takie zachowanie jest sprzeczne z kryteriami jakości TIMOCOM. W związku z tym nie jest możliwe, aby nieuczciwi klienci pozostali w naszej sieci.

Pobierz formularz zlecenia windykacji w postaci pliku PDF.

Pobierz zlecenie inkasa (755 kB)

Inkaso

+48 71 737 25 78

+48 71 737 25 01

inkasso.pl@timocom.com

OWU – Międzynarodowe inkaso

Do góry