Ochrona z TIMOCOM Marketplace

Bezpieczeństwo i ochrona naszego Marketplace to dla nas priorytet, dlatego weryfikujemy zarówno nowych, jak i dotychczasowych klientów oraz oferujemy użytkownikom wiele innych zabezpieczeń.

Zawsze bezpieczny dostęp do Marketplace

Będąc użytkownikiem TIMOCOM, logujesz się bezpiecznie poprzez weblogin za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

Tym samym posiadasz wygodny, uwierzytelniony dostęp do naszego Marketplace i swobodę korzystania z niego na różnych urządzeniach.


Twoje korzyści:


 • Loguj się wygodnie i bezpiecznie z dowolnego urządzenia
 • Korzystaj z mobilnego dostępu do Marketplace poprzez weblogin
 • Dołącz do grona autoryzowanych użytkowników TIMOCOM

Jednym z naszych największych atutów jest bezpieczeństwo informatyczne

Sieć bezpieczeństwa TIMOCOM obejmuje również systematyczne inwestycje w najnowocześniejsze technologie IBM i Oracle. Będąc naszym klientem, masz do dyspozycji rozwiązania o najwyższym technicznie standardzie, który umożliwi Ci szybką i bezpieczną pracę.

Z TIMOCOM nie doświadczysz żadnych niemiłych niespodzianek: dwa oddzielne i niezależne od siebie centra danych wyposażone w zabezpieczenia na najwyższym poziomie zapewniają możliwość pracy 24 godziny na dobę. Nasze serwery dzięki systemom kopii zapasowych zapewniają, także w sytuacjach krytycznych, stały dostęp do Marketplace i niezmiennie wysoką jakość naszego oprogramowania.

TIMOCOM jako specjalista z dziedziny IT oferuje:


 • Certyfikowane i energooszczędne centrum danych Certyfikat ISO/IEC 27001
 • Bezpieczną transmisję danych dzięki szyfrowanemu połączeniu SSL
 • Monitorowanie i obsługę przez własny dział IT 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Dodatkowe niezależne połączenie internetowe
 • Wydajny firewall i wielopoziomowe systemy zabezpieczające

Dostęp do TIMOCOM Marketplace podlega ścisłym uregulowaniom

Transakcje z TIMOCOM są przejrzyste i bezpieczne. Abyśmy mogli zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa ponad 156.000 naszych użytkowników, firmy chcące pracować z TIMOCOM Marketplace muszą spełnić szczególne wymagania. Uzyskanie dostępu do naszych produktów to dla klienta unikalny certyfikat jakości.

Bezpieczeństwo na rynku spot i rynku kontraktowym


 • Dostęp do giełdy z reguły dopiero po okresie sześciomiesięcznej działalności na rynku danego przedsiębiorstwa
 • Dokładna analiza najważniejszych dokumentów firmy przed zawarciem umowy
 • Weryfikacja każdego nowego klienta
 • Stała kontrola użytkowników także po zawarciu umowy

Razem w Twojej sprawie

Czasem zdarza się, że faktury nie są regulowane w terminie. W takich sytuacjach do dyspozycji jest Międzynarodowy Dział Inkaso. Podejmuje on szybkie i skuteczne działania pomagające odzyskać w drodze pozasądowej jeszcze nierozliczone należności. Kolejną zaletą jest to, że międzynarodowym klientom doradzają pracownicy posługujący się ich ojczystym językiem.

Działalność inkaso wpływa także na to, że głównie renomowane firmy starają się zostać członkami sieci TIMOCOM.

Dowiedz się więcej >

Co możesz zrobić dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Za pomocą zaawansowanej sieci bezpieczeństwa TIMOCOM znacznie przyczynia się do sprawnego przebiegu transakcji. Ty również, przy użyciu prostych środków i działań, możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Tutaj znajdziesz narzędzia, które Ci w tym pomogą.

Sprawdzanie tożsamości potencjalnego partnera biznesowego:

 • Od przyszłego kontrahenta żądaj przesłania wydruku danej oferty z Giełdy Transportowej TIMOCOM. Dzięki temu natychmiast potwierdzisz, czy jest on autoryzowanym użytkownikiem TIMOCOM Marketplace.
 • Sprawdź także, czy Twój potencjalny partner biznesowy posiada wpis w Profilach Firm. Przy pomocy funkcji pobierania i udostępniania dokumentów powinien on w profilu firmy umieścić najważniejsze dokumenty, umożliwiające jego identyfikację.
 • Porównaj informacje zawarte w udostępnionych dokumentach z danymi podanymi w profilu firmy.
 • Porównaj dane osoby kontaktowej, na przykład upewnij się, czy nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, które zostały wprowadzone do profilu firmy, są identyczne.

Jeśli, po przeprowadzeniu kontroli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do spójności przesłanych danych, wówczas TIMOCOM Identify pomoże sprawdzić tożsamość potencjalnego partnera.

W celu zlecenia identyfikacji wymagane jest przesłanie:

 • Wydrukowanej przez Twojego partnera biznesowego oferty z TIMOCOM Marketplace
 • Kopii udostępnionych w profilu firmy dokumentów, ewentualnie uzyskanych od partnera biznesowego dokumentów firmowych
 • Kompletnie wypełnionego formularza zlecenia wraz z podaniem powodów wątpliwości

Komplet dokumentów należy przesłać do TIMOCOM drogą e-mailową lub faksem.

Zespół TIMOCOM Identify potrzebuje do 5 godzin roboczych na przeprowadzenie dokładnej, bezpłatnej kontroli. Odpowiedź udzielana jest pisemnie w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.30.

Co możesz zrobić dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Za pomocą zaawansowanej sieci bezpieczeństwa TIMOCOM znacznie przyczynia się do sprawnego przebiegu transakcji. Ty również, przy użyciu prostych środków i działań, możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Tutaj znajdziesz narzędzia, które Ci w tym pomogą.

At-TIMOCOM-it-is-a-standard-procedure-to-examine-customers-at-the-start-md

Wspólna praca przy zapobieganiu kradzieży ładunków

Sprawdź łańcuch dostaw i usuń słabe ogniwa

Pięć przedsiębiorstw i instytucji połączyło swoje know-how i oferuje aktywne wsparcie w całym łańcuchu dostaw zaangażowanym w transport firmom i kierowcom.

Celem tej inicjatywy są: edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie ryzyka kradzieży ładunku, opracowanie praktycznych strategii przeciwdziałania kradzieżom oraz aktywne wsparcie we wdrażaniu środków bezpieczeństwa.

W całej Europie kradzieże towarów powodują rocznie koszty przekraczające osiem miliardów euro. Spóźnione lub anulowane dostawy towarów często skutkują przestojami w produkcji i brakiem realizacji zamówień. Na zwiększone ryzyko narażeni są kierowcy pojazdów ciężarowych. W co piątym przypadku są napadani, a ich życie jest zagrożone.

Bez aktywnych środków zaradczych istnieje ryzyko dalszego wzrostu liczby kradzieży dokonywanych przez dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Następujące instytucje i przedsiębiorstwa połączyły siły na różnych etapach łańcucha dostaw w celu zapewnienia wsparcia poszkodowanym przedsiębiorstwom i kierowcom:

 • Landeskriminalamt Niedersachsen [Krajowa Policja Kryminalna Dolnej Saksonii]
 • Der Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland (VSWN) [Zrzeszenie na rzecz Bezpieczeństwa Gospodarczego Niemiec Północnych]
 • Teleroute i TIMOCOM, dostawcy wiodących giełd transportowych
 • HDI-Gerling Industrie, wieloletni ubezpieczyciel przemysłowy i transportowy


By zminimalizować ryzyko, możesz podjąć następujące kroki:

 • W zależności od rodzaju ładunku i trasy pojazd powinien być wyposażony w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, należy upewnić się, że pojazd jest bezpieczny i gotowy do jazdy.
 • Informacje dotyczące transportu nie powinny być wymieniane w obecności osób nieupoważnionych. Im mniejsza liczba nośników informacji, uczestników transportu i interfejsów w łańcuchu dostaw, tym mniejsze ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych.
 • Kierowcy powinni wybierać ogrodzone i oświetlone parkingi i miejsca odpoczynku, zwłaszcza w przypadku dłuższych przerw i noclegów. Odpowiednie miejsca parkingowe można wybrać już przy planowaniu trasy.
 • Podczas transportu nie wolno zabierać ze sobą przypadkowych osób trzecich. Transporty powinny być stale monitorowane w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu informacji między centralą a kierowcą.
TIMOCOM-avoidance-of-cargo-theft

Kontrola bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko kradzieży ładunku

Z naszą listą kontrolną skuteczniej ochronisz swoje przedsiębiorstwo przed oszustwem
 

Nieuczciwi kontrahenci w naszej branży nie są nowym zjawiskiem. Nowe jest jednak to, że oszuści stają się coraz bardziej zuchwali. Dlatego tak istotne jest podejmowanie skutecznych środków zapobiegających oszustwom i kradzieżom.

We współpracy TIMOCOM GmbH i OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG opracowały obszerną listę kontrolną dla firm, która pomaga lepiej weryfikować tożsamość partnerów biznesowych jeszcze przed zawarciem umowy. Zalecamy właściwym pracownikom pobranie listy kontrolnej i przeprowadzanie starannej weryfikacji usługodawców transportowych na podstawie sformułowanych w niej pytań.

 Lista kontrolna do minimalizacji ryzyka kradzieży ładunku

Do góry