skip navigation

Ochrona z Systemem Smart Logistics

Bezpieczeństwo i ochrona naszego Systemu to dla nas priorytet Dlatego weryfikujemy zarówno nowych, jak i dotychczasowych klientów oraz oferujemy użytkownikom Systemu Smart Logistics wiele innych zabezpieczeń.

Zawsze bezpieczny dostęp do Systemu Smart Logistics

Będąc klientem firmy TIMOCOM, otrzymujesz bezpieczny dostęp w postaci swojego indywidualnego klucza bezpieczeństwa. Tym samym po instalacji i autoryzacji posiadasz na swoim komputerze wygodny, uwierzytelniony dostęp do Systemu Smart Logistics.

Te same standardy bezpieczeństwa zachowujemy w odniesieniu do naszych aplikacji mobilnych. Indywidualny numer PIN umożliwia Ci dostęp do Twojego osobistego konta TIMOCOM i korzystanie z wszystkich aplikacji Systemu.

Twoje korzyści:
 • Otrzymaj osobisty klucz bezpieczeństwa do aplikacji desktopowej
 • Loguj się wygodnie i bezpiecznie
 • Zyskaj mobilny dostęp do Systemu (przez aplikację)
 • Dołącz do grona autoryzowanych użytkowników Systemu

Jednym z naszych największych atutów jest bezpieczeństwo informatyczne

Sieć bezpieczeństwa TIMOCOM obejmuje również systematyczne inwestycje w najnowocześniejsze technologie IBM i Oracle. Będąc naszym klientem, masz do dyspozycji System o najwyższym technicznie standardzie, który umożliwi Ci szybką i bezpieczną pracę.

Z TIMOCOM nie doświadczysz żadnych niemiłych niespodzianek: dwa oddzielne i niezależne od siebie centra danych wyposażone w zabezpieczenia na najwyższym poziomie zapewniają możliwość pracy 24 godziny na dobę. Nasze serwery dzięki systemom kopii zapasowych zapewniają, także w sytuacjach krytycznych, stały dostęp do Systemu Smart Logistics i niezmiennie wysoką jakość naszego oprogramowania.

TIMOCOM jako specjalista z dziedziny IT oferuje:
 • Certyfikat ISO/IEC 27001 Certyfikowane i energooszczędne centrum danych
 • Bezpieczną transmisję danych dzięki szyfrowanemu połączeniu SSL
 • Monitorowanie i obsługę przez własny dział IT 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Dodatkowe niezależne połączenie internetowe
 • Wydajny firewall i wielopoziomowe systemy zabezpieczające
 • Wszystkie dane są "Hosted in Germany"
"Z Twoimi danymi obchodzimy się szczególnie starannie! Dlatego TIMOCOM otrzymał znak jakości "Hosted in Germany". Dane naszych klientów są przechowywane w Niemczech i podlegają tym samym niemieckiemu prawu - w szczególności przepisom o ochronie danych osobowych, uważanym za jedne z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie."

Marco Haack, Director IT Infrastructure & Services.

Dostęp do Systemu Smart Logistics podlega ścisłym uregulowaniom

Transakcje z TIMOCOM są przejrzyste i bezpieczne. Abyśmy mogli zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa ponad 135.000 naszych użytkowników, firmy chcące pracować z Systemem Smart Logistics muszą spełnić szczególne wymagania. Uzyskanie dostępu do Systemu firmy TIMOCOM to dla klienta unikalny certyfikat jakości.

Bezpieczeństwo na rynku spot i rynku kontraktowym
 • Dostęp do giełdy z reguły dopiero po okresie sześciomiesięcznej działalności na rynku danego przedsiębiorstwa
 • Dokładna analiza najważniejszych dokumentów firmy przed zawarciem umowy
 • Weryfikacja każdego nowego klienta
 • Stała kontrola użytkowników także po zawarciu umowy

Razem w Twojej sprawie

Czasem zdarza się, że faktury nie są regulowane w terminie. W takich sytuacjach do dyspozycji jest Międzynarodowy Dział Inkaso. Podejmuje on szybkie i skuteczne działania pomagające odzyskać w drodze pozasądowej jeszcze nierozliczone należności. Kolejną zaletą jest to, że międzynarodowym klientom doradzają pracownicy posługujący się ich ojczystym językiem.

Działalność inkaso wpływa także na to, że głównie renomowane firmy starają się zostać członkami sieci TIMOCOM.

Dowiedz się więcej >

Uprzednio sprawdzając, nie ryzykujesz

Każdego dnia nasi klienci powinni mieć możliwość efektywnej i bezpiecznej pracy z Systemem Smart Logistics- to jest nasza misja. Transakcje zawierane są bezpośrednio między partnerami biznesowymi, dlatego ważne jest, aby każdy z nich dochowywał przy tym staranności kupieckiej.

Sprawdzanie tożsamości potencjalnego partnera biznesowego:

 • Od przyszłego kontrahenta żądaj przesłania wydruku danej oferty z Systemu Smart Logistics. Dzięki temu natychmiast potwierdzisz, czy jest on autoryzowanym użytkownikiem Systemu firmy TIMOCOM.
 • Sprawdź także, czy Twój potencjalny partner biznesowy posiada wpis w Profilach firm. Przy pomocy funkcji pobierania i udostępniania dokumentów powinien on w profilu firmy umieścić najważniejsze dokumenty, umożliwiające jego identyfikację.
 • Porównaj informacje zawarte w udostępnionych dokumentach z danymi podanymi w profilu firmy.
 • Porównaj dane osoby kontaktowej, na przykład upewnij się, czy nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, które zostały wprowadzone do profilu firmy, są identyczne.

Jeśli, po przeprowadzeniu kontroli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do spójności przesłanych danych, wówczas TIMOCOM Identify pomoże sprawdzić tożsamość potencjalnego partnera.

W celu zlecenia identyfikacji wymagane jest przesłanie:

 • Wydrukowanej przez Twojego partnera biznesowego oferty z Systemu Smart Logistics
 • Kopii udostępnionych w profilu firmy dokumentów, ewentualnie uzyskanych od partnera biznesowego dokumentów firmowych
 • Kompletnie wypełnionego formularza zlecenia wraz z podaniem powodów wątpliwości

Komplet dokumentów należy przesłać do TIMOCOM drogą e-mailową lub faksem.

+48 71 737 25 01

info.pl@timocom.com

Pobierz zlecenie inkasa (PDF, 792 kB)

Zespół TIMOCOM Identify potrzebuje do 5 godzin roboczych na przeprowadzenie dokładnej, bezpłatnej kontroli. Odpowiedź udzielana jest pisemnie w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.30.

Co możesz zrobić dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Za pomocą zaawansowanej sieci bezpieczeństwa TIMOCOM znacznie przyczynia się do sprawnego przebiegu transakcji. Ty również, przy użyciu prostych środków i działań, możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Tutaj znajdziesz narzędzia, które Ci w tym pomogą.

Wspólna praca przy zapobieganiu kradzieży ładunków

Sprawdź łańcuch dostaw i usuń słabe ogniwa

Pięć przedsiębiorstw i instytucji połączyło swoje know-how i oferuje aktywne wsparcie w całym łańcuchu dostaw zaangażowanym w transport firmom i kierowcom.

Celem tej inicjatywy są: edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie ryzyka kradzieży ładunku, opracowanie praktycznych strategii przeciwdziałania kradzieżom oraz aktywne wsparcie we wdrażaniu środków bezpieczeństwa.

W całej Europie kradzieże towarów powodują rocznie koszty przekraczające osiem miliardów euro. Spóźnione lub anulowane dostawy towarów często skutkują przestojami w produkcji i brakiem realizacji zamówień. Na zwiększone ryzyko narażeni są kierowcy pojazdów ciężarowych. W co piątym przypadku są napadani, a ich życie jest zagrożone.

Bez aktywnych środków zaradczych istnieje ryzyko dalszego wzrostu liczby kradzieży dokonywanych przez dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Następujące instytucje i przedsiębiorstwa połączyły siły na różnych etapach łańcucha dostaw w celu zapewnienia wsparcia poszkodowanym przedsiębiorstwom i kierowcom:

 • Landeskriminalamt Niedersachsen [Krajowa Policja Kryminalna Dolnej Saksonii]
 • Der Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland (VSWN) [Zrzeszenie na rzecz Bezpieczeństwa Gospodarczego Niemiec Północnych]
 • Teleroute i TIMOCOM, dostawcy wiodących giełd transportowych
 • HDI-Gerling Industrie, wieloletni ubezpieczyciel przemysłowy i transportowy

By zminimalizować ryzyko, możesz podjąć następujące kroki:

 • W zależności od rodzaju ładunku i trasy pojazd powinien być wyposażony w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, należy upewnić się, że pojazd jest bezpieczny i gotowy do jazdy.
 • Informacje dotyczące transportu nie powinny być wymieniane w obecności osób nieupoważnionych. Im mniejsza liczba nośników informacji, uczestników transportu i interfejsów w łańcuchu dostaw, tym mniejsze ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych.
 • Kierowcy powinni wybierać ogrodzone i oświetlone parkingi i miejsca odpoczynku, zwłaszcza w przypadku dłuższych przerw i noclegów. Odpowiednie miejsca parkingowe można wybrać już przy planowaniu trasy.
 • Podczas transportu nie wolno zabierać ze sobą przypadkowych osób trzecich. Transporty powinny być stale monitorowane w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu informacji między centralą a kierowcą.
Twoja lista kontrolna do sprawdzania nowych partnerów biznesowych

Twoja lista kontrolna do sprawdzania nowych partnerów biznesowych

Najważniejsze zasady zwiększające bezpieczeństwo transakcji

TIMOCOM standardowo sprawdza swoich nowych klientów, jeszcze zanim otrzymają oni dostęp do pierwszego w Europie Systemu Smart Logistics. Tym samym wykonujemy znaczną część prac weryfikacyjnych za Ciebie. Jednak również i Ty każdego dnia możesz zrobić coś dla swojego bezpieczeństwa.

Wystarczy przestrzegać zaledwie kilku kroków, dzięki którym ryzyko „niebezpiecznych” transakcji może zostać znacznie zmniejszone już przed zawarciem umowy. W tym celu TIMOCOM stworzył listę najważniejszych kroków służących sprawdzaniu nowych partnerów biznesowych. Dalsze rady, jak uniknąć kradzieży ładunków, znajdują się również w artykule dotyczącym wspólnej, o zasięgu europejskim, inicjatywy TIMOCOM i SCHUNCK.

Twoja lista kontrolna do sprawdzania nowych partnerów biznesowych
Kontrola bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko kradzieży ładunku

Kontrola bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko kradzieży ładunku

Z naszą listą kontrolną skuteczniej ochronisz swoje przedsiębiorstwo przed oszustwem

Nieuczciwi kontrahenci w naszej branży nie są nowym zjawiskiem. Nowe jest jednak to, że oszuści stają się coraz bardziej zuchwali. Dlatego tak istotne jest podejmowanie skutecznych środków zapobiegających oszustwom i kradzieżom.

We współpracy TIMOCOM GmbH i OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG opracowały obszerną listę kontrolną dla firm, która pomaga lepiej weryfikować tożsamość partnerów biznesowych jeszcze przed zawarciem umowy. Zalecamy właściwym pracownikom pobranie listy kontrolnej i przeprowadzanie starannej weryfikacji usługodawców transportowych na podstawie sformułowanych w niej pytań.

Lista kontrolna do minimalizacji ryzyka kradzieży ładunku
Do góry