11.02.2022

Najważniejsze trendy w logistyce w 2022

6 głównych kierunków rozwoju branży TSL

Jakie są prognozy rozwoju branży TSL w 2022 roku?

Branża logistyczna ma za sobą lata pełne wyzwań. Nasilająca się globalizacja i związane z nią światowe przepływy towarów doprowadziły do wzrostu popytu na usługi logistyczne. W 2021 roku presja, której podlega branża, nasiliła się dodatkowo wskutek niedoborów produkcyjnych, opóźnień dostaw i korków wstrzymujących transport kontenerów.

Rok 2022 będzie rokiem innowacji. Nowe technologie, dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz urbanizacja procesów transportowych to czynniki, które znacząco wpłyną na logistykę.

Również rok 2022 nie będzie szczędził wyzwań specjalistom ds. logistyki. Warto obserwować trendy, by móc dostosować własne przedsiębiorstwo do zmieniających się wymogów rynku, a przez to zabezpieczyć długoterminowo swój łańcuch dostaw i zyskać wymierną przewagę konkurencyjną. Poniżej przedstawiamy najważniejsze trendy i innowacje, które odegrają ważną rolę na rynku logistycznym w 2022 roku.

1. Wzrost znaczenia zielonej logistyki

Zrównoważony rozwój to trend, który już w 2021 roku był obecny we wszystkich obszarach życia. W 2022 roku jeszcze bardziej się on nasili. Przedsiębiorstwa, które go nie zlekceważą, zapewnią sobie w 2022 roku znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku logistycznym.

Motorem tego zjawiska są z jednej strony oczekiwania klientów, którzy w coraz większym stopniu przywiązują wagę do zrównoważonego łańcucha dostaw. Z drugiej strony po wejściu w życie nowej niemieckiej ustawy o łańcuchach dostaw, która karze przedsiębiorców za łamanie praw człowieka przez ich dostawców, dbałość o zrównoważony łańcuch dostaw stanie się niemalże warunkiem koniecznym.

Dla branży logistycznej oznacza to szereg wyzwań. Konieczne jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań, jeśli chodzi o opakowania, środki transportowe i drogi transportu. Ponadto procesy muszą być na tyle transparentne, aby możliwe było bezproblemowe i nieprzerwane prześledzenie pochodzenia każdego komponentu.


2. Przejrzystość dzięki innowacjom

Na samym szczycie listy trendów na rok 2022 znajduje się przejrzystość łańcucha dostaw.

Przejrzysty supply chain umożliwia identyfikowanie i eliminowanie ryzyk w sieci dostawców, przez co zapewnia przewagę konkurencyjną. Narzędziami do osiągnięcia przejrzystości są cyfryzacja i innowacyjne technologie. Dlatego w rozpoczynającym się roku przedsiębiorstwa powinny dokładniej przyjrzeć się swoim procesom logistycznym. Pozwoli to zidentyfikować, a następnie wykorzystać istniejące potencjały optymalizacyjne.

Oprócz utrzymania łańcucha dostaw możliwe jest także zabezpieczenie długoterminowych perspektyw ekonomicznych.


3. Robotyzacja i automatyzacja logistyki – nadchodzi rewolucja?

Oprócz cyfryzacji w 2022 roku ogromną rolę w branży logistycznej odegra także automatyzacja. Roboty i pojazdy autonomiczne mogą zwiększyć wydajność procesów logistycznych oraz obniżyć koszty.

Już dziś najnowocześniejsze roboty magazynowe działają na tyle precyzyjnie, że mogą bezpiecznie i bezproblemowo pracować ramię w ramię ze swymi ludzkimi partnerami. Ponadto w przyszłości roboty mogą odegrać decydującą rolę w załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.

W 2022 roku czeka nas również wzrost znaczenia pojazdów autonomicznych. Duże przedsiębiorstwa logistyczne, takie jak DHL i UPS, inwestowały w badania już w ubiegłych latach. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ pojazdy autonomiczne przynoszą ogromne korzyści. Automatyzacja dostaw obniża koszty i zwiększa wydajność, a ponadto uniezależnia transport od czynnika ludzkiego. Pozwala to zredukować takie problemy jak brak kierowców, przerwy na odpoczynek, złe warunki pogodowe.

W 2022 roku należy się spodziewać dalszego rozwoju tych technologii. 

 

4. Większe niż kiedykolwiek zapotrzebowanie na specjalistów

Mimo robotyzacji i stopniowego wprowadzania pojazdów autonomicznych w 2022 roku człowiek będzie w logistyce nadal niezbędny. Wzrosną jednak wymagania i coraz większą rolę będzie odgrywała znajomość najnowszych technologii.

Najbardziej poszukiwani będą specjaliści z zakresu automatyzacji procesów, big data, IoT i sztucznej inteligencji. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie oraz ciągle utrzymujący się brak wykwalifikowanych pracowników trudno będzie znaleźć dobrych kandydatów do pracy.

Przedsiębiorstwa będą potrzebowały dobrych pomysłów, by przekonać do siebie potencjalnych chętnych. Sprawdzoną strategią jest stwarzanie zachęt, takich jak uczciwa i atrakcyjna struktura wynagrodzeń, elastyczny czas pracy, nowoczesne warunki lokalowe i wyposażenie stanowiska.


5. Ostatnia mila: miejskie minimagazyny zamiast ogromnych centrów logistycznych

Handel internetowy nadal przeżywa rozkwit, a wraz z nim na znaczeniu zyskuje słynna „ostatnia mila”. Klienci uwielbiają udogodnienia takie jak dostawa tego samego dnia lub bezpłatna wysyłka. Logistycy wręcz przeciwnie. Nasilający się ruch uliczny, postępująca urbanizacja i wysokie koszty stanowią codzienne ogromne wyzwania dla branży.

Rozwiązaniem tych problemów mogą być tzw. micro warehouses. Są to niewielkie pomieszczenia magazynowe, wykorzystywane zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych, dzięki którym towar jest bliżej klienta. Umożliwiają one szybsze i wydajniejsze pokonywanie ostatniej mili, a tym samym – zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na dostawy realizowane w ekstremalnie krótkim czasie. Minimagazyny nadają się szczególnie do takich towarów konsumpcyjnych, których magazynowanie nie wymaga spełnienia specjalnych warunków, np. utrzymania ciągłości łańcucha chłodniczego. Jednak niektóre start-upy, np. Flink lub Gorillas, dowodzą, że w minimagazynach można z powodzeniem składować także produkty spożywcze.

 

6. No risk, no fun? Nie w logistyce

Pandemia koronawirusa pokazała, że niewielka zmiana warunków ramowych może solidnie podkopać delikatną konstrukcję globalnych łańcuchów dostaw. Należy się liczyć z innymi zagrożeniami dla supply chain także w przyszłości.

Dlatego kluczową rolę odgrywa sumienne opracowany Supply Chain Risk Management, dzięki któremu łańcuch dostaw jest odporny na kryzysy; firma, która gwarantuje swoim klientom niezawodność dostaw, ma szansę na długo zająć dobrą pozycję rynkową. Każde przedsiębiorstwo, które jeszcze tego nie zrobiło, powinno zatem jak najszybciej zidentyfikować potencjalne ryzyka, wdrożyć Supply Chain Risk Management oraz ustalić działania, które będą podejmowane w razie awarii.


Podsumowanie

Rok 2022 będzie rokiem innowacji. Nowe technologie, dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz urbanizacja procesów transportowych to czynniki, które znacząco wpłyną na logistykę.

Rozwój technologii, takich jak big data, IoT i sztuczna inteligencja, zwiększy zapotrzebowanie na specjalistów. W obliczu braku wykwalifikowanych pracowników przedsiębiorstwo będzie musiało pokazać, że jest atrakcyjnym pracodawcą. Rozpoczynający się rok pokaże, jaka w przyszłości będzie rola robotów i pojazdów autonomicznych.

Ważnym tematem w 2022 roku będzie także bezpieczeństwo. Kluczem do sukcesu będzie przejrzystość oraz dobrze skonfigurowany Supply Chain Risk Management. Innowacyjne technologie mogą być przydatne do osiągnięcia większej przejrzystości, która umożliwi wykorzystanie potencjałów optymalizacyjnych, a w efekcie – utrzymanie łańcucha dostaw.

Dokładnie w tym miejscu z pomocą przychodzi System Smart Logistics firmy TIMOCOM, który wspiera swoich użytkowników w szybkim i wydajnym realizowaniu procesów transportowych. Przedsiębiorca zachowuje kontrolę nad statusem wysyłki, może w kilka minut przydzielić zlecenie oraz edytować je drogą cyfrową. Ponadto nasz partner, firma JITpay, gwarantuje niezawodne i bezpieczne dokonywanie płatności.

Wyprzedź nadchodzące trendy – już dziś zacznij bez zobowiązań testować nasz Marketplace!

Pobierz informację prasową
Do góry