27.01.2017

Aktualny temat: 5 problemów przy wymianie palet – wyjaśnia Alexander Oebel, adwokat firmy TimoCom

"Jeden chce tak, drugi tak."

(3)

Na rynku krótkoterminowych zleceń transportowych zleceniobiorcy manipulują niskimi marżami i pracują pod wysoką presją czasu. Jeśli do tego jeszcze powstanie dług paletowy, takie zlecenie może prowadzić do strat. Alexander Oebel, adwokat firmy TimoCom podsumował 5 największych problemów występujących podczas wymiany palet:

1. Zmieniający się zleceniodawcy i zmieniające się wymagania

Problem: „Zleceniodawca wymaga by pojazd był kompletnie pusty, kolejny oczekuje pustych palet na wymianę. Jednak jeśli jako zleceniobiorca wiozę ze sobą puste palety, automatycznie blokuję część powierzchni w pojeździe. Nie mam możliwości przygotowania swojego pojazdu na wszystkie ewentualności."

Wskazówka: Zapytaj, czy zleceniodawca prowadzi "konta paletowe" partnera, co umożliwi kompensatę długu paletowego. Jeśli tak, gdzie to fizycznie ma miejsce. Przed załadowaniem możesz również kupić używane palety w punkcie skupu palet. Nie kosztują one wiele. To się opłaca ponieważ: obciążenie na rachunku kosztami za brakujące lub uszkodzone palety wynosi czasem więcej niż 10€ za sztukę.


2. Krótkoterminowe planowanie

Problem: „Zawieranie porozumień na rynku transakcji doraźnych odbywa się w szybki sposób. Często samochód ciężarowy jest już w trasie, zanim zostaną ustalone takie szczegóły jak np. wymiana palet. W rezultacie zleceniobiorca stwierdza, że trasa nie była opłacalna, ponieważ np. powstały koszty związane z paletami."

Wskazówka: W przypadku zleceń krótkoterminowych już na etapie planowania zawarcia umowy należy zwrócić uwagę na to, jak prezentuje się kwestia palet. W następstwie również zwrot palet może być z góry ustalony.


3. Różnice regionalne

Problem: "Wymiana palet nie jest zautomatyzowana oraz nie jest powszechna we wszystkich krajach. W razie wątpliwości w takiej sytuacji nie rozwiąże się problemu ani polubownie ani prawnie."

Wskazówka: Dowiedz się, jak wyglądają uregulowania w kraju załadunku lub rozładunku i świadomie to zaplanuj.


4. Palety za palety

Problem: "W wielu klauzulach umów nie jest jasne, kto ponosi ryzyko i odpowiedzialność  za wymianę palet, a przede wszystkim kto ponosi odpowiedzialność za zwrot na miejscu rozładunku. Moc prawna takich Ogólnych Warunków Umowy jest często wątpliwa. Jednak wielu zleceniobiorców unika sporu prawnego, ponieważ nie chce ryzykować kosztów."

Wskazówka: Pod hasłem "Bońskie i Kolońskie Klauzule dotyczące Wymiany Palet" w Niemczech istnieją od dłuższego czasu wzorcowe klauzule stowarzyszeń, które można zawrzeć w zleceniu. Liczbę podjętych i wymienionych palet należy przy tym zawsze zapisać. W ten sposób jako przewoźnik nie ponosisz ryzyka, ponieważ zostało udokumentowane, że nie było dla Ciebie żadnych palet do dyspozycji.

Bońska Klauzula dotycząca Wymiany Palet  jest idealna w przypadku np. transportów liniowych, podczas których kierowca zabiera opakowania zwrotne z miejsca rozładunku na zawsze te same miejsca załadunku.

Kolońska Klauzula dotycząca Wymiany Palet jest korzystniejsza dla operacji ze zmieniającymi się miejscami ładowania. Tutaj kierowca musi sam mieć palety na miejscu załadunku. W miejscu rozładunku otrzymuje on znów puste palety do dalszego wykorzystania.


5. Zakaz potrącenia

Problem: "Panuje powszechne przekonanie, które jest błędem, że istnieje prawo mówiące o tym, że fracht zawsze musi być najpierw w 100% opłacony. Nawet w niemieckich czy austriackich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych zasada ta obowiązuje jedynie w ograniczonej formie. W praktyce regułą jest przeliczanie kwoty przewoźnego z wierzytelnością."

Wskazówka: Wyjaśnij warunki wymiany palet zawsze na samym początku. Zapytaj, jak ta wymiana ma się odbyć i co jest do wymiany:  palety typu Düsseldorf, europalety czy drogie pojemniki typu Gitterbox? Ustal, kto jest odpowiedzialny w przypadku, gdy coś wyjdzie nie tak jak ustalono. Przejrzysta dokumentacja to podstawa. Dlatego kwit paletowy i potwierdzenie odbioru dostawy powinny zawsze być rozróżniane i sprawdzane, również pod kątem tego, czy naniesiona jest odpowiednia ilość palet i czy jest jasne kto, co i od kogo otrzymał.

Pobierz informację prasową
Do góry