Prawo transportowe 19.10.2022
7

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

New Content Item

Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych to podstawowy dokument w transporcie krajowym i międzynarodowym. Przewoźnicy, którzy nie zdążyli go uzyskać mogą zrobić to na własną rękę lub postarać się o użyczenie od osób trzecich.

Jak go uzyskać, ile jest ważny i czy można go użyczać?

Dokument stanowi podstawę do prowadzenia działalności, ale i uzyskania innych niezbędnych zezwoleń, jak chociażby licencja wspólnotowa. Obowiązek posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych narzucił wprowadzony niedawno Pakiet Mobilności, a zwiększone zainteresowanie dokumentem doprowadziło do wydłużenia procesu wydawania go przez urzędy. Nie każdy zdążył z uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, a przez to – z Licencją Wspólnotową. W poniższym artykule podpowiadamy, jak krok po kroku zdobyć certyfikat.

Z artykułu dowiesz się:

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych – co to jest i jak go zdobyć?
 • Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – ile kosztuje, jaki zakres wiedzy obejmuje i jak złożyć o niego wniosek?
 • Zwolnienie z egzaminu – kto może się o nie starać?
 • Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego – gdzie go zrobić i ile to kosztuje?
 • Ważność Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
 • Użyczanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego – jakim przypadku można to zrobić?

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i Licencja Wspólnotowa?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument potwierdzający kwalifikacje, wiedzę i wiarygodność osoby prowadzącej firmę przewozową. Do posiadania go zobowiązana jest przynajmniej jedna z osób fizycznych zarządzających transportem drogowym w firmie wykonującej przewóz krajowy i/lub międzynarodowy osób i/lub rzeczy. Zdobycie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych warunkuje uzyskanie Licencji Wspólnotowej, bez której nie można wykonywać transportu międzynarodowego. Do 22 maja 2022 roku obowiązek posiadania Licencji dotyczył wyłącznie firm wykorzystujących tzw. flotę ciężką. Wraz z wprowadzeniem Pakietu Mobilności, wymóg zaczął obowiązywać również lżejsze pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wskutek tego przedsiębiorcy zaczęli masowo przechodzić kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego, podchodzić do egzaminów i wyrabiać certyfikat, aby jak najszybciej zdobyć licencję i móc kontynuować biznes.

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego?

Egzamin na uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych odbywa się w wybranych miastach w Polsce i przeprowadzany jest przez komisje działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Zanim osoba starająca się o uzyskanie certyfikatu do niego podejdzie, musi przejść przez proces opisany na stronie rządowej.

 1. Złożenie wniosku i opłata za egzamin
  Cały proces ubiegania się o wydanie dokumentu rozpoczyna się od złożenia wniosku w ITS na 14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu. W przypadku starania się o wydanie dokumentu dla transportu drogowego rzeczy i osób, należy złożyć dwa osobne wnioski. Do wniosku trzeba dołączyć wymagane załączniki, takie jak kopia dowodu wpłaty za egzamin i wydanie certyfikatu, deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów, dokumenty poświadczające ukończenie studiów, dokument potwierdzający spełnienie warunków zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, kopia karty pobytu (jeśli kandydat pochodzi z innego państwa członkowskiego). Jeżeli chodzi o to, ile kosztuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych, opłata jest jednorazowa, niezależnie od tego, czy egzamin faktycznie zostanie zdany za pierwszym razem.
  Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego – koszt:

500 zł – opłata za egzamin,

300 zł – opłata za wydanie certyfikatu,

17 zł – opłata za pełnomocnictwo (członkowie rodziny bezpłatnie),

-50 zł – różnica, którą odejmuje się z całej kwoty za każdy moduł, w którym wiedza kandydata nabyta podczas studiów pokrywa się z tą obowiązującą na egzaminie (w ramach częściowego zwolnienia),

800-2400 zł + VAT – kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego, w zależności od oferty firmy szkoleniowej.


Kandydat, który został całkowicie zwolniony z egzaminu, płaci tylko za wydanie certyfikatu (300 zł), bez uiszczania opłaty za egzamin.

 1. Weryfikacja wniosku i odpowiedź
  Po zweryfikowaniu wniosku ITS informuje kandydata o miejscu, terminie i zakresie egzaminu lub ewentualnych zwolnieniach z jego części. Jeśli wniosek będzie wypełniony błędnie lub okaże się, że załączniki nie są kompletne, ITS wzywa osobę starającą się o certyfikat o wniesienie poprawek w ciągu 7 dni.

Egzamin i jego etapy
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat może przystąpić do egzaminu, który składa się z dwóch części. Część pisemna to 64 pytania z 4 odpowiedziami wielokrotnego wyboru, część praktyczna zaś dzieli się na 2 zagadnienia, spośród których jedno dotyczy znajomości z zakresu czasu pracy kierowców.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – egzamin i zagadnienia:

  • Prawo cywilne,
  • Prawo handlowe,
  • Prawo pracy,
  • Prawo podatkowe i finansowe,
  • Zagadnienia socjalne,
  • Informacje dotyczące dostępu do rynku i krajowego transportu drogowego,
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Normy techniczne pojazdów i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
    
 1. Otrzymanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
  Po zdanym egzaminie ITS ma 28 dni na przesłanie dokumentu osobie ubiegającej się o certyfikat. Ewentualne skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu można składać do 7 dni po jego odbyciu, a reklamacje – do 90 dni od dnia egzaminu. Warto wiedzieć, że w przypadku niezdanego egzaminu nie trzeba dodatkowo za niego płacić, a jedynie przedstawić kopię potwierdzenia wcześniejszej wpłaty.

Możliwość zwolnienia z egzaminu dla absolwentów studiów kierunkowych

Według art. 38a ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. o transporcie drogowym, istnieje możliwość częściowego zwolnienia z egzaminu osoby, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmował cały zakres zagadnień, wymaganych podczas części pisemnej egzaminu o Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego. W praktyce oznacza to, że absolwenci studiów kierunkowych, którzy zdawali już egzaminy o tematyce pokrywającej się z wymaganą, mogą być zwolnieni z części pisemnej, pod warunkiem, że do wniosku o egzamin przedłożą dyplom ukończenia studiów wyższych z suplementem do dyplomu lub dokumentem potwierdzającym program studiów, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W przypadku przedłożenia kopii, a nie oryginalnych dokumentów, potrzebne będzie poświadczenie notarialne.

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

Przygotowanie do egzaminu może odbywać się na własną rękę, zwłaszcza, jeśli przewoźnik posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale do tej pory nie było mu po drodze z wyrobieniem certyfikatu. W ofercie wielu firm szkoleniowych znajdziemy kurs kompetencji zawodowych, zróżnicowany pod względem formy i czasu nauki. Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych może odbywać się stacjonarnie lub online, co jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy nie mogą pozwolić sobie na wstrzymanie pracy na poczet szkoleń.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – ile jest ważny?

Dokument wydawany jest bezterminowo, ale przewoźnik drogowy może utracić możliwość korzystania z niego na jakiś czas. Dzieje się tak w przypadku, kiedy dopuści się jakiegoś wykroczenia, np. wykonywania przewozów międzynarodowych bez Licencji Wspólnotowej, i jego dobra reputacja zostaje czasowo zawieszona. Przewoźnik może starać się o ponowne uzyskanie certyfikatu, w przeciwieństwie do sytuacji, w której okaże się, że objęty jest prawomocnym orzeczeniem o zakazie przeprowadzania operacji transportowych. W tym przypadku przewoźnik musi zwrócić Certyfikat Kompetencji Zawodowych do ITS w ciągu 7 dni i nie ma możliwości ponownego wnioskowania o dokument przed końcem obowiązywania zakazu.

Ile kosztuje użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i czy jest to legalne?

Dokument określany skrótowo jako CKZ przypisany jest imiennie do osoby, która uzyskała go w drodze egzaminu i uprawniona jest do prowadzenia działalności transportowej. Nie ma możliwości użyczenia certyfikatu w rozumieniu przeniesienia uprawnień na inną osobę w firmie. W terminologii branżowej pojawia się jednak słowo „użyczenie” w kwestii Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i oznacza działanie jak najbardziej legalne. Dotyczy sytuacji, kiedy w firmie transportowej zostaje zatrudniona osoba posiadająca certyfikat, w przeciwieństwie np. do właściciela firmy. W takim przypadku nowy pracownik może zarządzać transportem w nie swojej firmie i użyczać jej w ten sposób swojego certyfikatu. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, kiedy właściciel firmy transportowej nie zdążył wyrobić dokumentu, a nie może pozwolić sobie na zawieszenie działalności i zatrudnia osobę, która mu go użycza. Wiąże się to jednak z ograniczeniami i kosztami – osoba posiadająca certyfikat może pobierać za jego użyczenie ok. 200 zł miesięcznie i zarządzać transportem w maksymalnie 4 firmach.

Użyczanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego regulowane jest przez Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, dzięki któremu można sprawdzić, ilu firmom udostępniany jest dokument. W przypadku jakichkolwiek naruszeń grozi utrata dobrej reputacji, po której, jak pisaliśmy wyżej, ponownie trzeba starać się o wydanie certyfikatu.

Patrycja Hamielec

Do góry