skip navigation

Wyróżnij się przy pomocy certyfikatu i pieczęci.

Używając wyjątkowych pieczęci TIMOCOM pokażesz, że jesteś odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem biznesowym.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
"Numer TIMOCOM ID na naszej stronie internetowej - podobnie jak znak jakości - budzi zaufanie u naszych zleceniodawców. Dzięki temu otrzymaliśmy już wiele zleceń."
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Faktem jest, że legitymując się numerem TIMOCOM, łatwiej zdobędziesz nowych partnerów biznesowych, gdyż na rynku transportowym jest on w przenośni uważany za znak jakości. Dlaczego? Jako największa platforma transportowa w Europie, TIMOCOM stawia duży nacisk na bezpieczeństwo i dokładnie sprawdza wszystkich klientów. Pokaż, że i Ty jesteś godny zaufania i zaprezentuj swój numer TIMOCOM ID na swojej stronie internetowej.

Jak to zrobić?

To proste: Zadzwoń do działu obsługi klienta TIMOCOM pod numer +48 67 352 59 40, a otrzymasz e-mailem specjalnie przygotowany dla Twojej witryny kod HTML zawierający banner z Twoim numerem TimoCom ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Zamieszczając na naszej stronie internetowej pieczęć TIMOCOM CashCare wyraźnie sygnalizujemy, że w sytuacji gdy nie otrzymamy płatności za usługę, TIMOCOM zatroszczy się o nasze należności.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Sytuacja, w której Twoje należności nie spływają może szybko przynieść skutki zagrażające dalszemu funkcjonowaniu. Ale do tego nie musi dojść: za pomocą pieczęci TIMOCOM CashCare wspierasz Twoje wezwania do zapłaty.

Więcej

Nasze usługi inkaso są warte Twoich pieniędzy!

Nieterminowi płatnicy są zagrożeniem dla każdego przedsiębiorstwa. I dlatego, przy ewentualnych problemach z opieszałymi płatnikami, adwokat TIMOCOM Alexander Oebel i jego zespół wkraczają do akcji. To oni wspierają klientów TIMOCOM w pozasądowej windykacji otwartych należności i np. w 2015 roku w 89% wszystkich przypadków pomogli wierzycielom w odzyskaniu należności. Dodatkowo działalność inkaso daje jeszcze jeden szczególny efekt: już na wstępie na tyle odstrasza nieuczciwych kontrahentów, którzy chcieliby korzystać z naszego oprogramowania, że w ogóle nie starają się oni o dostęp do TimoCom.

Wspólnie osiągniemy zamierzony cel

 • Serwis inkaso od 2003roku (zezwolenie na wykonywanie pozasądowych usług windykacyjnych).
 • Kompetentne porady i wsparcie.
 • Opieka w ojczystym języku.
 • Konsekwentne i szybkie ściąganie otwartych roszczeń.

Skorzystaj z naszych usług windykacyjnych. Obok opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 € pobieramy tylko w przypadku skuteczności, wynagrodzenie za pracę związaną z windykacją, którego wysokość mieści się w ramach określonych przez niemieckie przepisy.

Umowa dotycząca elektronicznej pieczęci TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy pieczęć TimoCom CashCare jako logo do wykorzystania w rachunkach, monitach, podpisach e-maili, względnie jako kod HTML do wykorzystania i prezentowania na stronie internetowej. Usługobiorcą może być przedsiębiorstwo/przedsiębiorca, które/który pozostaje w bieżących kontaktach handlowych z TIMOCOM i posiada aktywny numer ID w TIMOCOM.
 2. Pieczęć służy wsparciu ściągania otwartych należności i ma na celu przyspieszenie procesu płatności.
 3. Umowa ta wygasa, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia przez TIMOCOM, jeśli:
  1. Pieczęć używana jest niezgodnie z przeznaczeniem lub jest przedstawiana w postaci innej niż poniższa.
  2. Usługobiorca w jakikolwiek sposób manipuluje kodem źródłowym lub go zmienia.
  3. Pieczęć używana jest na stronach internetowych lub dokumentach, które są przeznaczone do dyskredytowania samej firmy TIMOCOM i/lub usług firmy TIMOCOM, naruszania własności intelektualnej TIMOCOM albo łamią przepisy prawa lub naruszają dobre obyczaje.
 4. W przypadku naruszenia przez usługobiorcę postanowień zapisanych w punkcie 3, TIMOCOM zastrzega sobie jednoznacznie prawo do domagania się odpowiedniego odszkodowania.
 5. Strony umowy są uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyny do 15. jak i do ostatniego dnia każdego miesiąca. Prawo użytkowania wygasa również w przypadku zakończenia kontaktów handlowych pomiędzy usługobiorcą i TIMOCOM.

Używaj tej pieczęci w korespondencji firmowej

 • położycie Państwo większy nacisk na żądania zapłaty,
 • pozyskacie zalety wynikające z międzynarodowego zarządzania roszczeniami przez TIMOCOM,
 • zyskacie dzięki międzynarodowej kompetencji, szybkości i efektywnemu działaniu,
 • Wykorzystaj szansę ponadprzeciętnego wskaźnika skuteczności przekraczającego 85%1,2.
 1. w przypadku przekazania zlecenia do działu windykacji TIMOCOM CashCare
 2. Dla porównania: wskaźnik skuteczności w postępowaniach przedsądowych wśród przedsiębiorstw windykacyjnych wynosi średnio ponad 50% (www.inkasso.de)
Umieść na swojej stronie internetowej wyraźny sygnał za pomocą naszej pieczęci!

Skopiuj ten kod HTML w odpowiednie miejsce na swojej stronie internetowej. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o zwrócenie się do administatora strony.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
"Zielona Logistyka ma dla przedsiębiorstw strategiczne znaczenie i stała się odpowiedzią na pytanie o zdobycie przewagi konkurencyjnej. Certyfikatem ‚Green we can‘ otwarcie informuję, że nasza firma jest przyjazna środowisku naturalnemu."
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Jesteś klientem TIMOCOM? Wspaniale!

Jako klient TIMOCOM od razu dajesz sygnał, że ochrona środowiska jest dla Ciebie ważna. Już od pierwszego dnia użytkowania naszej platformy transportowej unikasz zbędnych i szkodliwych dla środowiska pustych przebiegów.

I teraz otrzymasz to od nas zielono na białym! Pokaż swoim zleceniobiorcom, że jesteś rzetelnym partnerem nie tylko w dziedzinie logistyki, ale także środowiska naturalnego.

Więcej

Umowa dotycząca używania certyfikatu „Green we can“ firmy TIMOCOM

Logo certyfikatu "Green we can" można budować na stronę internetową przedsiębiorstwa i potwierdzić tym samym swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. W celu wykorzystywania autoryzowanego przez TIMOCOM kodu źródłowego HTML na stronie internetowej przedsiębiorstwa niezbędne jest zawarcie następującej umowy.

 • TIMOCOM bezpłatnie udostępnia usługobiorcy kod HTML do certyfikatu „Green we can“. Usługobiorca jest uprawniony do zamieszczenia i prezentowania go na swojej stronie internetowej.
 • Certyfikat „Green we can“ ma na celu promowanie świadomości ekologicznej i wspieranie popytu na produkty przyjazne środowisku.
 • Umowa ta wygasa, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia przez TIMOCOM, jeśli:
  1. Certyfikat "Green we can" używany jest niezgodnie z przeznaczeniem lub jest przedstawiany w innej postaci niż poniższa.
  2. Usługobiorca w jakikolwiek sposób manipuluje kodem źródłowym lub go zmienia.
  3. Certyfikat "Green we can" używany jest na stronach internetowych, które są przeznaczone do dyskredytowania samej firmy TIMOCOM i/lub usług firmy TIMOCOM, naruszania własności intelektualnej TIMOCOM albo łamią przepisy prawa lub naruszają dobre obyczaje.
 • W przypadku naruszenia przez usługobiorcę postanowień zapisanych w punkcie 3, TIMOCOM zastrzega sobie jednoznacznie prawo do domagania się odpowiedniego odszkodowania.
 • Strony umowy są uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyny do 15. jak i do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Już dziś włącz na swojej stronie internetowej certyfikat "Green we can" i potwierdź swoje zaangażowanie w ochronę środowiska!

Skopiuj ten kod HTML w odpowiednie miejsce na swojej stronie internetowej. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o zwrócenie się do administatora strony.

TIMOCOM Green We Can
Do góry