TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Transport ścieków

to charakterystyczny rodzaj przewozów. Wymaga on od przewoźników określonych uprawnień oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Także kierowcy transportujący ciekłe nieczystości muszą przestrzegać ustalonych prawem wymogów. Transport samochodowy ścieków odbywa się najczęściej w przypadku opróżnienia przydomowego szamba, zbiornika na ścieki przy zakładzie przemysłowym lub gdy zdarzy się awaria sieci kanalizacyjnej. Tego rodzaju ścieki transportowane są do wybranego punktu zlewnego, z którego następnie trafiają do oczyszczalni i są poddawane odpowiednim procesom. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przede wszystkim posiadać odpowiedni sprzęt transportowy (pojazdy asenizacyjne wyposażone w zbiornik, kompresor i przewód ssawno-spustowy) oraz zapewnić odpowiedni stan sanitarny tych pojazdów i urządzeń. Wywóz nieczystości ciekłych musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi, oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania środowiska (przewozić nieczystości ciekłe w taki sposób, który nie powoduje zanieczyszczania dróg, powietrza lub nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich).
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.