TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Organizator transportu przejazdu pojazdu nienormatywnego

to kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej albo jednostki ochrony przeciwpożarowej, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację przejazdu pojazdu nienormatywnego. Osoba ta jest zobowiązana do opracowania planu przejazdu pojazdu nienormatywnego, który to plan uwzględnia w szczególności: termin oraz adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, trasę i harmonogram przejazdu, czas i miejsce postoju, rodzaj i masę ładunku, wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, wraz z ładunkiem i bez ładunku, liczbę pojazdów jadących w kolumnie oraz długość kolumny itd. Organizator transportu ustala harmonogram przejazdu tak, aby zminimalizować utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności wymiary pojazdu (zespołu pojazdów) nienormatywnego, liczbę pojazdów w kolumnie oraz jej długość. Organizator transportu jest obowiązany wystąpić, na 7 dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy właściwego dla drogi, po której będzie odbywał się przejazd, o uzgodnienie w zakresie planowanego terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.