TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Opłata drogowa (myto)

to świadczenie za prawo użytkowania dróg, autostrad, tunelów oraz mostów. Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r. Regulowanie opłat odbywa się w różny, charakterystyczny dla każdego kraju sposób; mogą być one pobierane bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi (w formie manualnej lub elektronicznej) lub w formie winietek okresowych. Wysokość opłat może być zależna od rodzaju pojazdu (w zależności od dmc środka transportu i liczby osi), okresu pobytu na terytorium danego państwa, odcinka płatnej drogi, klasy emisji spali. W Polsce z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzony został elektroniczny pobór opłat tzw. e-myto, związane z użytkowaniem infrastruktury drogowej przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Opłata o charakterze publicznoprawnym jest pobierana na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.