TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Odbiorca

to osoba (lub przedsiębiorstwo), u której następuje rozładunek lub przyjęcie towarów, tzn. że znajduje się tam punkt dostawy towaru. Podstawowe uprawnienia odbiorcy wynikają z Konwencji CMR, w myśl której odbiorca po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania ma prawo żądać od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Jednocześnie Konwencja nie stanowi podstawy do żądania skierowanego przez przewoźnika do odbiorcy aby ten towar odebrał (jest to zatem uprawnienie odbiorcy, a nie jego obowiązek). Obowiązek odbioru towaru wynika ze stosunku prawnego określonego umową zawartą pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Momentem, od którego odbiorca może się skutecznie domagać wydania towaru i listu przewozowego jest co do zasady przybycie towaru do miejsca jego przeznaczenia. Podstawowym obowiązkiem odbiorcy jest zapłata kwoty należności wynikających z listu przewozowego. Odpowiedzialność odbiorcy obejmuje nie tylko przewoźne, ale także wszystkie opłaty dodatkowe, pod warunkiem, że zostały one wskazane w treści listu przewozowego.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.