TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

OCS

to ochrona ubezpieczeniowa za powstałe szkody, za które ponosi odpowiedzialność spedytor. OCS jest przeznaczone dla spedytorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed skutkami swoich błędów i nieprzewidzianych sytuacji podczas wykonywania obowiązków spedycyjnych. Ubezpieczenie OCS gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Zazwyczaj OCS pokrywa szkody spowodowane przez spedytora w związku z błędami przez niego popełnionymi przy sprawowaniu czynności spedycyjnych (dobór złego środka przewozu, złej trasy, niewłaściwe przygotowanie przesyłki do transportu, błędy dotyczące opracowania dokumentacji celnej, niewłaściwe składowaniem towaru itp.) oraz szkody powstałe przez dobór nierzetelnego podwykonawcy. Zawierając z towarzystwem ubezpieczeń umowę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS należy ustalić najpierw sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna wskazana w polisie będzie stanowiła górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa OCS jest także ważna dla wiarygodności firmy na rzecz potencjalnych usługobiorców.

Patrz również:

Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.