TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

OCP

to ubezpieczenie przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy przesyłek towarowych. Jest ono zawierane na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń najczęściej na okres 12 miesięcy. Polisa OCP nie jest obowiązkowa, ale pozwala ona przenieść odpowiedzialność finansową przewoźnika na swojego ubezpieczyciela. Polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy). Zakres ubezpieczenia w dobrym OCP powinien objąć także rażące niedbalstwo i winę umyślną, wydanie towaru osobie nieuprawnionej, odpowiedzialność za podwykonawców, jak również inne ryzyka, które ciążą na przewoźniku zgodnie z obowiązującymi go przepisami polskiego i międzynarodowego prawa. Jednocześnie OCP daje osobom korzystającym z usług danej firmy transportowej pewność i bezpieczeństwo oraz gwarantuje szanse uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Przed zawarciem ubezpieczenia zawsze należy sprawdzić listę wyłączeń z zakresu podstawowego ubezpieczenia, czyli przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Posiadając OCP zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia jego powiadomienia.

Patrz również:

Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.