TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Nadawca

to podmiot, który zawiera umowę przewozu z przewoźnikiem, a nie podmiot, który dokonuje fizycznego załadunku towaru na pojazd. W wielu wypadkach będzie to osoba, która jednocześnie wydaje przesyłkę przewoźnikowi. Przepisy prawa przewozowego przewidują szereg obowiązków nadawcy wobec przewoźnika. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przewozu (najczęstszymi błędami są niewłaściwe wypełnienie listu przewozowego oraz nieprzekazanie przewoźnikowi dokumentów niezbędnych do wykonania przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami) a także odpowiedzialność za szkodę w mieniu przewoźnika (szkodę w samej przesyłce i jej stanie oraz powstałą wskutek nienależytego wykonania czynności ładunkowych). Także konwencja CMR reguluje odpowiedzialność nadawcy wobec przewoźnika, jednak już trochę węziej i ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom oraz kosztów, których przyczyną było wadliwe opakowanie towaru.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.