TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

LEZ (Low Emission Zone)

jest to strefa o niskiej emisji spalin, która występuje zazwyczaj w dużych zagranicznych miastach np. w Londynie. Dotyczy ona najczęściej pojazdów ciężarowych, autobusów, autokarów, dużych vanów i minibusów, które muszą spełniać wymagane w tej strefie normy emisji. Celem wprowadzania stref LEZ jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi gazami i pyłami, poprzez ograniczenie lub wyeliminowaniu z ruchu kołowego pojazdów z silnikami spalinowymi przekraczającymi ustalony dla strefy poziom emisji (najbardziej zanieczyszczających środowisko naturalne). W przypadku, gdy pojazd nie spełnia standardów emisji zanieczyszczeń, konieczne jest uiszczenie opłaty dziennej za każdy dzień poruszania się w obszarze Strefy. W przypadku, gdy nie zostanie uiszczona stosowna opłata za wjazd, właściciel pojazdu może otrzymać grzywnę.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.