TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Import

to zakup dóbr materialnych i niematerialnych (towarów, usług lub kapitału) za granicą w celu wprowadzenia ich i wykorzystania na rynku krajowym. Inaczej mówiąc jest to przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego. Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium państwa, jednak dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej - przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Import odnosi się do zagadnień związanych z powstaniem obowiązku zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT). Import nie może istnieć bez importera tj. podmiotu, który w zakresie swojej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodzenia zagranicznego. Import dotyczy zatem wyłącznie uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, akcyjnych i komandytowych.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.