TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Handel międzynarodowy

to odpłatna wymiana surowców, towarów i usług z partnerami zagranicznymi. Pojęcie handlu zagranicznego ma także szersze znaczenie i oznacza wszelkie rodzaje działalności związane z utrzymywaniem stosunków gospodarczych z zagranicą. Wymiana międzynarodowa obejmuje tu przepływ kapitału, siły roboczej i transfer dóbr intelektualnych. Istotą handlu zagranicznego jest to, że towar i usługa, które są przedmiotem wymiany, zostają przemieszczone za granicę. Obroty bieżące w handlu zagranicznym są wyznaczane przez eksport i import (obrót towarowy) oraz turystykę, usługi transportowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, kredyty (obroty niewidzialne). Korzyści z handlu zagranicznego mają wpływ na poziom życia społeczeństwa oraz przyczyniają się do tworzenia jego dobrobytu. Handel między państwami członkowskimi UE to handel wewnątrzunijny, handel między państwami nienależącymi do Unii to handel zewnętrzny UE.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.