TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Działalność transportowa na potrzeby własne

Działalność transportowa na potrzeby własne to działalność prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych (na własny koszt). Charakter przejazdów jest pomocniczy wobec zasadniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę a przewożony towar służy wyłącznie temu przedsiębiorstwu i jest niezbędny do jego funkcjonowania. Transportowany ładunek musi być własnością przedsiębiorcy lub też zostać przez przedsiębiorcę sprzedany, zakupiony, wynajęty, wydzierżawiony, wyprodukowany, wydobyty, przetworzony lub naprawiony. Aby mówić o działalność transportowej na potrzeby własne jednocześnie muszą zostać spełnione określone warunki: pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników; używane pojazdy są własnością tej osoby fizycznej lub prawnej lub zostały przez nią pozyskane na warunkach odroczenia płatności, lub są przedmiotem długoterminowej umowy leasingu; przewóz ten nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Niezarobkowy przewóz drogowy podobnie jak transport drogowy wymaga uzyskania stosownych uprawnień do jego wykonywania.

Patrz również:

Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.