TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Dyspozycja

Dyspozycja w transporcie to proces wydawania poleceń oraz udzielania szczegółowych wskazówek przez zleceniodawcę/spedytora; niezbędnych dla terminowego wykonania zlecenia oraz mających na celu bezpieczne i bezproblemowe zrealizowanie transportu. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany świadczyć wyłącznie usługi, co do których przyjął odpowiednie dyspozycje w danym zakresie. Do najczęstszych dyspozycji należy: określenie terminu i miejsca podstawienia pojazdu, rodzaju pojazdu, trasy transportu, rozmiarów i wagi przesyłki, sposobów ładowania i pakowania przesyłki, objęcie towaru dodatkowym ubezpieczeniem Cargo etc. Zleceniodawca może w każdej chwili zmienić informacje bądź dyspozycje dotyczące istotnych warunków realizacji zlecenia, jednak jest zobowiązany do przekazania tych zmian w formie pisemnej oraz do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze zmianę dyspozycji (np. w przypadku dyspozycji co do zmiany trasy transportu po podjęciu ładunku z jednoczesnym zwiększeniem kilometrażu trasy zleceniodawca zostanie obciążony wg określonej wcześniej stawki za każdy dodatkowy kilometr). W przypadku, w którym po rozpoczęciu transportu następuje zmiana dyspozycji co do przeznaczenia towaru lub zmiana istotnych warunków realizacji transportu spedytorowi/przewoźnikowi przysługuje prawo do wstrzymania transportu lub/oraz do odmowy wydania towaru do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz do ustalenia nowych warunków realizacji transportu.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.