TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Dług celny

Dług celny to obowiązek uiszczenia należności celnych, które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej. Należności celne dzieli się na dług celny w przywozie oraz dług celny w wywozie. Osobą zobowiązaną do zapłaty kwoty długu celnego jest dłużnik celny (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna zobowiązana do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego). Do powstania długo celnego dochodzi m.in. w przypadku: dopuszczenia do obrotu towaru podlegającego należnościom celnym, objęcia towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych, nielegalnego wprowadzenia na wspólnotowy obszar celny towaru podlegającego należnościom przywozowym, usunięcia spod dozoru celnego towaru podlegającego należnościom celnym, niewykonania jednego z obowiązków wynikających z czasowego składowania towaru podlegającego należnościom celnym, niedopełnienia jednego z warunków wymaganych do objęcia towaru procedurą celną lub zastosowania obniżonych stawek należności celnych ze względu na przeznaczenie towaru.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.