TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

CEMT

CEMT to zezwolenie pozwalające przedsiębiorstwom na przewóz towarów w transporcie ponadgranicznym pomiędzy państwami członkowskimi CEMT (poza państwami członkowskimi OECD jest to również wiele państw Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej). Zezwolenie CEMT nie uprawnia do transportu wewnątrzkrajowego w państwie członkowskim CEMT ani do przewozów pomiędzy państwem członkowskim CEMT a państwem nie będącym członkiem tej organizacji. Zezwoleń udziela właściwe ministerstwo transportu lub handlu. Ich używanie odbywa się wg surowych wytycznych, które obejmują między innymi kategorie pojazdów. Roszczenie prawne o udzielenie zezwolenia jest wykluczone. Zezwolenie musi być w pojeździe podczas każdego przejazdu – z ładunkiem czy bez niego – i należy je wypełnić przed rozpoczęciem jazdy. Jest ważne przez okres roku kalendarzowego. Nazwa CEMT pochodzi od Conférence Européenne des Ministres des Transports - Europejska Konferencja Ministrów Transportu.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.