Połóżcie Państwo większy nacisk na Wasze roszczenia!

Sytuacja, w której Państwa należności nie spływają może szybko przynieść zagrażające funkcjonowaniu skutki. Ale do tego nie musi dojść: za pomocą pieczęci TimoCom CashCare wspieracie Państwo Wasze wezwania do zapłaty. Wystarczy, że włączą Państwo tę pieczęć w Waszą korespondencję firmową.

  Państwa korzyści

 • położycie Państwo większy nacisk na żądania zapłaty,
 • pozyskacie zalety wynikające z międzynarodowego zarządzania roszczeniami przez TimoCom,
 • zyskacie dzięki międzynarodowej kompetencji, szybkości i efektywnemu działaniu,
 • wykorzystacie szansę ponadprzeciętnego wskaźnika skuteczności przekraczającego 85%1,2
 • 1 w przypadku przekazania zlecenia do działu windykacji TimoCom CashCare 2 Dla porównania: wskaźnik skuteczności w postępowaniach przedsądowych wśród przedsiębiorstw windykacyjnych wynosi średnio ponad 50% (www.inkasso.de)

  Zastosujcie Państwo bezpłatnie pieczęć TimoCom CashCare na przykład do:

 • rachunków
 • monitów
 • stron internetowych
 • podpisów e-maili

Dalsze informacje o naszym biurze windykacyjnym TimoCom CashCare znajdują się również na stronie
https://www.timocom.pl/Bezpieczeństwo/Międzynarodowe-Inkaso-TimoCom.


Korzystając z autoryzowanych przez TimoCom kodów źródłowych html i logo, wyrażają Państwo zgodę na zawarcie następującej umowy.


więcejWarunki wyświetlenia elektronicznej wersji pieczęci TimoCom CashCare
Pieczęć TimoCom CashCare: Połóżcie Państwo większy nacisk na Wasze roszczenia!

Umowa dotycząca elektronicznej pieczęci TimoCom CashCare

 1. TimoCom bezpłatnie udostępnia usługobiorcy pieczęć TimoCom CashCare jako logo do zamieszczenia na rachunkach, monitach, podpisach e-maili względnie jako kod html do zamieszczenia na stronie internetowej. Usługobiorcą może być wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorca, które/który pozostaje w bieżących kontaktach handlowych z TimoCom i posiada aktywny nr ID w TimoCom.
 2. Pieczęć służy wsparciu ściągania otwartych należności i ma na celu przyspieszenie procesu płatności.
 3. Umowa ta wygasa, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia przez TimoCom, jeśli:
  1. pieczęć używana jest niezgodnie z przeznaczeniem lub jest przedstawiana w postaci innej niż poniższa,
  2. usługobiorca w jakikolwiek sposób manipuluje kodem źródłowym lub go zmienia,
  3. pieczęć używana jest na stronach internetowych lub dokumentach, które są przeznaczone do dyskredytowania samej firmy TimoCom i/lub usług firmy TimoCom, naruszania własności intelektualnej TimoCom albo łamią przepisy prawa lub naruszają dobre obyczaje.
 4. W przypadku naruszenia przez usługobiorcę postanowień zapisanych w punkcie 3, TimoCom zastrzega sobie jednoznacznie prawo do domagania się odpowiedniego odszkodowania.
 5. Strony umowy są uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyny do 15 jak i do ostatniego dnia każdego miesiąca. Prawo użytkowania wygasa również w przypadku zakończenia kontaktów handlowych pomiędzy usługobiorcą i TimoCom.
© TimoCom Soft- und Hardware GmbH 2018. All rights reserved | www.timocom.pl | www.timocom.com